LATORRE BROTO EVA


LATORRE BROTO EVA

Η Eva Latorre Broto είναι Διδάκτορας Κλασσικής Φιλολογίας, πτυχιούχος Ισπανικής Φιλολογίας, και Master στην Αρχειονομία. Eίναι μέλος του ΔΣ του Ισπανο-Ελληνικού Πολιτιστικού Σύνδεσμου, αντεπιστέλλον μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων της Ελλάδας, και το 2021 έχει βραβευτεί από την Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό με το μετάλλιο Lord Byron για την έρευνά της για τους Ισπανούς φιλέλληνες.

Ο Ελληνισμός και η επιρροή του στην Ιστορία της Ισπανίας αποτελούν τα κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα, που επικεντρώνονται ιδιαίτερα γύρω από το ευρύ και σε μεγάλο βαθμό μη ερευνημένο θέμα του Φιλελληνισμού στον Ισπανικό πολιτισμό. Η διδακτορική της διατριβή, "Ο Φιλελληνισμος στον ισπανικό χώρο". Το ελληνικό στοιχείο ως αναφορά αυτοαναπαράστασης στους ιδεολογικούς λόγους της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής (1821-1824), (Universidad Complutense de Madrid 2019) και οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις της, επικεντρώνονται στις διάφορες προσλήψεις και εκφάνσεις του φαινομένου του Φιλελληνισμού τόσο στο χώρο της Ισπανίας όσο και στον ευρύτερο χώρο της Λατινικής Αμερικής στις δεκαετίες του 1820 και 1830.

 Πληροφορίες: 
Όνομα:  EVA
Επίθετο:  LATORRE BROTO
Εργογραφία: 

1) Βιβλία:
"Libertadores de un gran pueblo. Revolución griega, filohelenismo e Internacional Liberal en España (1821-1822)". (Τρίγλωσση έκδοση Ισπανικά-Ελληνικά- Αγγλικά). Eκδ. Καστανιώτης: Aθήνα 2022.
"Grecia como bandera de libertad en la Cuba del siglo XIX. Vida y obra de José Luis Alfonso" (1810-1881). Asociación Cultural Hispano-Helénica: Madrid 2021 (υπό εκτύπωση).
"Griegos que el estandarte alzáis de libres. Poesía filohelénica española e hispanoamericana" (1821-1843). Asociación Cultural Hispano-Helénica: Madrid 2015, 242 pp. ISBN: 978-84-87724-06-0 https://www.academia.edu/40601880/
"Imágenes de Bizancio en las Literaturas Hispánicas / Εικόνες του Βυζαντίου στις
Ισπανικές Λογοτεχνίες", (δίγλωσση έκδοση Ισπανικά-Ελληνικά). Instituto Cervantes de Atenas: Atenas 2009, 179 pp. ΙSBN: 978-960-8334-14-4

2) Επιστημονικές εκδόσεις (ως επιμελήτρια)

Á. GARCÍA MARÍN - E. LATORRE BROTO (eds.), Periferias de la Revolución. Contextos transnacionales de la insurrección griega de 1821 [Περιφέρειες της Επανάστασης. Η Ελληνική εξέγερση του 1821 σε διεθνικό πλαίσιο], [Estudios y textos de Erytheia 11], Asociación Cultural Hispano-Helénica, Madrid 2021. 438 pp. ISBN: 978-84-87724-08-4.
F. J. ORTOLÁ - E. AYENSA - E. LATORRE - Á. GARCÍA MARÍN - A. DEL CAMPO (eds.), Pedro Bádenas de la Peña. "Έτσι σοφός που έγινες (Sabio como te has vuelto)". Selección de artículos, [Estudios y textos de Erytheia 9], Universidad de Cádiz - Asociación Cultural Hispano-Helénica 2016,
281 pp. ISBN: 978-84-9828-587-1.
R. ZAPATA RODRÍGUEZ, "Italia bizantina. Historia de la segunda dominación bizantina en Italia (867-1071)". Edición científica e índice onomástico de Eva Latorre Broto [Estudios y textos de Erytheia 4], Asociación Cultural Hispano-Helénica, Madrid 2006, 288 pp. ISBN: 84-87724-02-7.

3) Άρθρα (από το 2010 ως σήμερα)
—«Ισπανία και Ελλάδα: 1821-1822. Η Μεσόγειος σε επανάσταση. / España y Grecia":
1821-1822. El Mediterráneo en Revolución», Tribuna abierta de Estudios Hispano-Helenos, τχ. Γ & Δ (φθινόπωρο-otoño 2021/ χειμώνας-invierno 2022), 25-32. https://www.academia.edu/76513478/
—«Poemas viajeros. Aportaciones sobre la presencia de la Revolución Griega en la prensa de Argentina y Perú (1822)», Anales de Literatura Hispanoamericana 49 (2020), 335-351. https://www.academia.edu/47728930/
—«Contribuciones al estudio del filohelenismo en Hispanoamérica: cantos a la Grecia libre en la Gran Colombia», Byzantion Nea Hellás 39 (2020), 317-344.
https://www.academia.edu/44688274/
—«Jerónimo de la Gándara. Obra gráfica desconocida y documentación inédita»,
Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 119-120 (2018-2019), 9-31. 
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/boletines/BOLETIN%20119-120.pdf
—«Un brindis en el Acrocorinto: la excursión por la Argólide del cónsul Plácido de Jove y Hevia en 1850», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 38 (2017), 199-
238. https://www.academia.edu/44071953/
—«Οι μάρτυρες του Σουλίου στην Αβάνα. Η αμερικάνικη πορεία ενός βιβλίου “με
ποιήματα στα γαλλικά”» [Los Mártires de Suli en La Habana. La aventura americana de un libro “con poemas en francés”], en Α. Β. ΜΑΝΔΥΛΑΡΆ - Γ. Β. ΝΙΚΟΛΆΟΥ - Λ. ΦΛΙΤΟΎΡΗΣ - Ν.
ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Φιλελληνισμός. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες από το 1821 ως σήμερα, Αθήνα 2015, 493-516.
—«Ayudar a Grecia», Revista Historia y Vida 570 (septiembre 2015), 66-75.
—«Las relaciones diplomáticas entre la España liberal y la Grecia insurrecta: la misión de Andreas Louriotis en Madrid (1822)», Byzantion Nea Hellás 34 (2015) (Santiago de Chile), 219-257.
https://www.researchgate.net/publication/283709799
—«Grecia como camino hacia la libertad: el filohelenismo de José María Heredia», Anales de Literatura Hispanoamericana 42 (2013), 279-296.
http://revistas.ucm.es/index.php/ALHI/article/view/43668
—«Ένα δείγμα της αλήτικης ζωής του Τεύκρου Ανθία στην Αθήνα: το tango Βραδυνό παράπονο (1929)» [Una muestra de la vida vagabunda de Tefcros Ancías en Atenas: el tango Lamento nocturno (1929)], en Λ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΊΟΥ (επιμ.), Τεύκρος Ανθίας. Τρία χρόνια αλήτης. Απομνημονεύματα της αλήτικης ζωής μου. Μικροφιλολογικά Τετράδια 14 (2013),
48-52.

—«El negocio de la guerra. Un presupuesto de equipamiento militar de la armería Lesoinne para el ejército griego (1824)», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 33 (2013), 207-234. https://www.academia.edu/40599294/
—«Η Ανεράδα του Βασίλη Μιχαηλίδη: μία μεταφραστική πρόταση στα Ισπανικά» [La Nereida de Vasilis Mijailidis: una propuesta de traducción en español], Μικροφιλολογικά 33 (2012), 19-22.
—«Los amigos de la libertad: documentos sobre el filohelenismo español», Erytheia.
Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 33 (2012), 195-251.
https://www.academia.edu/40597562/
—«Los filohelenos españoles: estado de la cuestión y actualización de nómina», Erytheia.
Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 32 (2011), 279-319.
https://www.academia.edu/40597521/
—«La Diosa y su isla. Η Θεά και η νήσος της. Μία έκθεση για την Κύπρο και τη
Μεσογειακή Αρχαιότητα στην Ισπανία» [La Diosa y su isla. Una exposición en España sobre Chipre y el Mediterráneo en la Antigüedad], Άνευ 41 (verano 2011), 28-34.
—«Κάλλιο αργά παρά νωρίς. Συμπληρώνοντας μία αφιέρωση για τον Γιάννη
Κατσούρη» [Mejor tarde que temprano. Completando una dedicatoria para Yanis
Catsuris], Άνευ 38-39 (otoño-invierno 2010), 193.
—«Andrónica, de Ángel Guimerá: una tragedia antibizantina como expresión del
catalanismo de fin de siglo», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 32
(2010), 279-319. https://www.academia.edu/40597698/
—«La Guerra de Chipre, 1571. El fracaso del esfuerzo cristiano», Historia y Vida 507 (julio 2010), 31-51.

4) Μεταφράσεις
Πίτσα ΓΑΛΑΖΗ, Ένας κόσμος Ελ Γκρέκο / Pitsa Galasi, Un mundo El Greco (δίγλωσση έκδοση Ελληνικά-Ισπανικά). Εκδ. Αρμός: Αθήνα 2020, 83 σσ. ISBN: 978-960-615-296-2
Yorgos FILIPU PIERIDIS, Los algodoneros, (trad., introd. y glosario de Eva Latorre Broto). Miguel Gómez Ediciones, Málaga 2010, 148 pp. ISBN: 978-84-87724-03-5.
* Γιώργος Φιλίππου Πιερίδη, Οι Βαμβακάδες. Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: Λευκωσία 1994, 128 σσ. ISBN: 9963-0-1052-0.
Yorgos FILIPU PIERIDIS, Relatos de Oriente Medio, (trad. introd. y notas de Eva Latorre Broto), Miguel Gómez Ediciones, Málaga 2010, 152 pp. ISBN: 978-84-88326-65-2.
* Γιώργος Φιλίππου Πιερίδη, Διηγήματα από τη Μέση Ανατολή. Εκδ. Σύγχρονη Εποχή Κύπρου: Λευκωσία 1995, 111 σσ. ISBN: 9963-8007-2-6.
Pitsa GALASI, Las Épsilon de Elena, (trad., introd. y glosario de Eva Latorre Broto), Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelenísticos, Universidad de Chile, Santiago de Chile 2010. ISBN: 978-956-19-0701-0.
* Πίτσα Γαλάζη, Τα Εψιλον της Ελένης, Εκ. Αρμός: Αθήνα 1998, 118 σσ. ISBN: 960-527-062-5.
Anzulis DIMOSCENUS, Imaginario e ideología en Bizancio. Cinco estudios sobre el pensamiento bizantino, [Estudios y textos de Erytheia 5], Asociación Cultural Hispano-Helénica, Madrid 2010, 108 pp. ISBN: 978-84-87724-03-5.
* Ανθούλλης Α. Δημοσθένους, Ιδεολογία και φαντασία στο Βυζάντιο. Μελέτες ανθρωπολογίας των νοοτροπιών μέσα από τη Βυζαντινή γραμματεία. Σειρά Εκδόσεων Ινστιτούτου Σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας 4. Power Publishing: Λευκωσία 2007, 92 σσ. ISBN: 978-9963-673-08-7
Yorgos BUDALÍS, «Las encuadernaciones islámicas y su influencia en la técnica y ornamentación de las encuadernaciones griegas postbizantinas», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 26 (2005), pp. 127-176.
* Γιώργος Μπουδαλής, Οι ισλαμικές σταχώσεις και η επίδρασή τους στην τεχνική και την διακόσμιση των ελληνικών μεταβυζαντινών σταχώσεων, Βιβλιοαμφιαστής 2 (2004), σσ. 55-118.
Vasilikí NERANTSI-VARMASI, Historia medieval de Chipre según las fuentes bizantinas, [Estudios y textos de Erytheia 3], Asociación Cultural Hispano-Helénica, Madrid 2003. ISBN: 84-87724-01-9.
* Βασιλική Νεράντζη-Βαρμάζη, Μεσαιωνική Ιστορία της Κύπρου μέσα από τις βυζαντινές πηγές. Εκδόσεις Βάνιας: Θεσσαλονίκη 1995, 144 σσ.


Έτος γέννησης:  1968
Τόπος γέννησης:  Barbastro (Huesca) Ισπανία
Τίτλος αποσπάσματος:  Griegos que el estandarte alzáis de libres.
Κείμενο αποσπάσματος: 


E-mail:  elatorre.academia@gmail.com
Website:  https://independent.academia.edu/EvaLatorreBroto