ΡΟΥΒΑΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ


ΡΟΥΒΑΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

Προπτυχιακές σπουδές
1967-1972 Νομική (Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή)
1974-1975 Κοινωνιολογία και Πολιτική Οικονομία (Πανεπιστήμιο Paris-V-Rene Descartes)
Μεταπτυχιακές Σπουδές
1974-1976 Διδακτορικό Ιστορίας (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris)
1972-1974 Masters Οικονομίας της Ανάπτυξης, Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Επιστήμης (Universite de Paris-III-Institut des Hautes Etudes de l'Amerique Latine)
1973-1975 Masters Δημοσίου Διεθνές Δικαίου, Διεθνών Σχέσεων, Δικαίου των Διεθνών και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Universite de Paris-II-Institut des Hautes Etudes Internationales)
1972-1973 Διδακτορικό Δημοσίου Διεθνές Δικαίου, Συνταγματικού Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (Universite de Paris-II)

Πτυχία
Διδακτορικό (Doctorat de 3e cycle)-Ιστορία-1985, Universite de Paris-X
Δίπλωμα του Institut des Hautes Etudes de l' Amerique Latine 1975, Universite de Paris-III Sorbonne Nouvelle.
Δίπλωμα του Institut des Hautes Etudes Internationales 1976, Universite de Paris-II
Πτυχίο Νομικής-1972, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Certificat d'etudes Superieures Κοινωνιολογίας 1975, Universite de Paris-V-Rene Descartes
Admissible στο Diplome d'etudes Superieures de Droit Public 1973, Universite de Paris-II
- Eιδικός Σύμβουλος - Υπουργείο Εξωτερικών - Γ1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων Αποσπασμένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ιούνιο 2002 - Μάιο 2004.
- Ειδικός Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Εξωτερικών Αποσπασμένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Μαϊο του 2001 - Μάιο 2002.

ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
- Σύμβουλος (Νο 2) στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Βενεζουέλα (Καράκας) Ιούλιος 1996 - Ιούνιος 2001.
Επιτετραμμένος στις απουσίες του Πρέσβη. Παρακολούθηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, εμπορικών και πολιτικών υποθέσεων(συντάκτης των μηνιαίων πολιτικών και οικονομικών εκθέσεων), σχέσεις με τα ΜΜΕ και καθήκοντα εκπροσώπησης (διαλέξεις και σεμινάρια σε όλη τη χώρα)
- Κύριος Διοικητικός Υπάλληλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Φεβρουάριος 1993 - Ιούλιος 1996)
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Εξωτερικών Σχέσεων - Διεύθυνση Ι Τεχνική Μονάδα για τη Λατινική Αμερική
- Υπεύθυνος Ομάδας για την Οικονομική Συνεργασία
- Διαχείριση περιφερειακών και διμερών προγραμμάτων
- Κύριος Διοικητικός Υπάλληλος στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΟΚΕ-CES). Πρώτος επιτυχών γενικού διαγωνισμού. Δεκέμβριος 1988 - Ιανουάριος 1993. Διεύθυνση Α - Τμήμα οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και νομισματικών υποθέσεων
- Διαχείριση του Τμήματος 70 μελών
- Παρακολούθηση φακέλων και διαμόρφωση γνωμοδοτήσεων της ΟΚΕ για τα ως άνω θέματα.
- Υπεύθυνος της Υπηρεσίας για δεκατέσσερις μήνες (1989-1990)
- Διαλέξεις σε ομάδες επισκεπτών στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ελληνικά
- Μεταφραστής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτος επιτυχών γενικού διαγωνισμού (Απρίλιος 1987 - Νοέμβριος 1988) Τμήμα Ελληνικής Μετάφρασης

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Μετάφρασης, σεμινάριο μετάφρασης ισπανικά-ελληνικά, εξάμηνο 2004-5, 2005-6, 2006-7., 2007-08. 2009.
- Ευρωπαικό Κέντρο Μετάφρασης, ΕΚΕΜΕΛ, Αθήνα, Σεμινάριο "μεταφορά εμπειρίας" ισπανικά-ελληνικά, χειμώνας 2006.
- Διαλέξεις για ευρωπαϊκά θέματα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών.
α) Μεταπτυχιακό σεμινάριο επικ. καθηγ. Αργ. Πασσά: "Οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί στην ευρωπαϊκή και διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία" - Οκτ΄. 2001.
β) Σεμινάριο αναπλ. καθηγ. Γρ. Τσάλτα : " Η Λατινική Αμερική, ιστορία, οικονομία και κοινωνία, αποικιοκρατία, 19ος και 20ος αιώνας". - Ιαν. 2002.
γ) Ομοίως : "Η αναπτυξιακή πολιτική και συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λατινική Αμερική" - Φεβρ. 2002.
δ) Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Αγ. Παρασκευής : "Η λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής" - Κύκλος διαλέξεων 21 Μαρτίου - 23 Μαίου 2002.
ε) Κύκλος διαλέξεων. Λαϊκό Πανεπιστήμιο - Εταιρεία Φίλων του Λαού. Φεβρ. 2003.
στ) Ομοίως, εξαμηνιαίο σεμινάριο "Η λογοτεχνία της Λατ. Αμερικής". Οκτ.2003-Ιαν.2004, Ιστορία και Λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής, εξάμηνο χειμώνας 2005, χειμώνας 2006-7,.χειμώνας 2007-8, χειμώνας 2008-09.

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
Επισκέπτης Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Simon Bolivar (Καράκας, Βενεζουέλα), Σεπτέμβριος 1998 - Δεκέμβριος 2000 Μεταπτυχιακό Τμήμα Πολιτικών Επιστήμων. Μάθημα για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Επισκέπτης Καθηγητής στο Ινστιτούτο Ανωτάτων Διπλωματικών Σπουδών "Pedro Gual". Υπουργείο Εξωτερικών Βενεζουέλας (Ιανουάριος 1999 - Δεκέμβριος 2000). Μεταπτυχιακά Τμήματα Διεθνών Σχέσεων και Διεθνών Οικονομικών Διαπραγματεύσεων.
Μάθημα για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (ιστορία, θεσμοί, πολιτικές, διεθνείς σχέσεις, αναπτυξιακή πολιτική, προοπτικές) - και για την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Συνεργασία .
Αναπληρωτής Καθηγητής Universidad Autonoma Metropolitana (Πόλη του Μεξικού) Unidad Iztapalapa (Ιανουάριος 1982- Μάρτιος 1987). Έδρα πλήρους απασχόλησης με διαγωνισμό.
Τμήμα Οικονομικών - Τομέας Διοίκησης Επιχειρήσεων, ειδικότητα Διαχείρισης Δημοσίων Επιχειρήσεων. Υπεύθυνος σεμιναρίου έρευνας
Έρευνα για την εθνική εταιρεία πετρελαίου "Petroleos Mexicanos" σαν συντελεστή οικονομικής ανάπτυξης.

Καθηγητής στο Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM - Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Μεξικού), Σεπτέμβριος 1981 - Σεπτέμβριος 1985, Σχολή Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Μεταπτυχιακό Τμήμα, Ειδίκευση Κοινωνιολογίας
Υπεύθυνος σεμιναρίου έρευνας

Ακόλουθος Τύπου και Πολιτισμού. Ελληνική Πρεσβεία στο Μεξικό. Γραφείο Τύπου (αρμοδιότητα : Μεξικό και Κεντρική Αμερική) Φεβρουάριος 1984 - Φεβρουάριος 1985. Οργάνωση Εβδομάδας Ελληνικού Κινηματογράφου.
Ακόλουθος Τύπου, Πολιτικός και Οικονομικός αναλυτής, Πρεσβεία Μεξικού στην Αθήνα, Απρίλιος - Ιούλιος 1981
Διοικητικός υπάλληλος Centre d' Etudes Sociologiques, Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS - Paris, Σεπτέμβριος 1977 - Μάιος 1980

- Διάφορες λογοτεχνικές μεταφράσεις Ισπανικά - Ελληνικά
- Συντάκτης εγκυκλοπαιδειών και Ιστορικών λεξικών
- Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια Κοινωνιολογίας με ανακοινώσεις
- Διαλέξεις σε διάφορα Πανεπιστήμια της Λατινικής Αμερικής, Γαλλίας και Ελλάδας
- Ιδιαίτερα : Κύκλος διαλέξεων : "Η λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής", Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπλίου "Ο Παλαμήδης", 10-11 Νοεμβρίου 2001.
- Διάλεξη στο Ιnstituto Cervantes της Ισπανικής Πρεσβείας στην Αθήνα : "Δυο Μεξικανοί ποιητές - Οκτάβιο Πας (Βραβείο Νόμπελ 1990) και Χοσέ Εμίλιο Πατσέκο", 27 Οκτ. 2001.
- Κύκλος διαλέξεων για τα 70 χρόνια από τον θάνατο του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, Αθήνα Σεπ-Οκτ 2006, συνδιοργάνωση Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας - Εταιρεία Ελλήνων Ισπανιστών. Ομοίως, διαλέξεις με το ίδιο θέμα στη Βέροια, Σ έρρες, Κομοτηνή, Μεσολόγγι, Δράμα.. (Ετ. Ελλ. Ισπανιστών)
- Κύκλος διαλέξεων Λογοτεχνικά Ταξίδια στη Λατινική Αμερική, κλαμπ Παλένκε, Αθήνα Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006. Διαλέξεις για τους ποιητές Χ.Ε. Πατσέκο και Ραφαέλ Καδένας
- Ποιητικές βραδιές, με λατινοαμερικάνικη ποίηση, Αθήνα, Σέρρες, Κομοτηνή, Δράμα..
- Συμπόσιο "Γιώργος Β. Μακρής 1923 - 1968, Πρωτοπόρος" , Αθήνα - Ναύπλιο, 8-9 Νοεμβρίου 2002. Οργανωτής.
- Ινστιτούτο Ισπανικών Σπουδών Abanico, Κολοκοτρώνη 12, Αθήνα. Σεμινάριο "La literatura de America Latina" (στα ισπανικά) - 15 Νοεμβρίου - 13 Δεκεμβρίου 2002.
- Στο ίδιο, Σεμινάριο Αριστουργήματα του Λατινοαμερικανικού σνεμά, Προβολές-συζήτηση , Φεβρ. 2008 .

 Πληροφορίες: 
Όνομα:  ΓΙΩΡΓΟΣ
Επίθετο:  ΡΟΥΒΑΛΗΣ
Εργογραφία: 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
- "Petrole et capitalisme. Nationalisation petroliere et developpement capitaliste au Mexique, 1938-1978". These, Universite de Paris-X, 1985, 514 p.
- "Le droit des peuples a disposer de leurs ressources naturelles en Amerique Latine", memoire, Universite de Paris-II - Institut des Hautes Etudes Internationales, 1975, 89 p.
- "Pouvoir politique et classe dominante dans le Mexique contemporain, 1940-1973", memoire, Universite de Paris-III - IHEAL, 1974, 198 p.
- "Que es - y para que sirve - una nacionalizacion?" in Iztapalapa No 9, Mexico, Julio-diciembre 1983, pp.208-224.
- "Algunos aspectos de la organizacion cientifica del trabajo (taylorismo)" in ROUVALIS, et. al.: HISTORIA DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO, Vol.I, Universidad Autonoma Metropolitana, Mexico, 1985, pp. 181-187.
- "Reforma administrativa y empresas publicas en Mexico". Universidad Autonoma Metropolitana, Mexico, 1981, 23 p.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Ο λόγος του μουγκού, διηγήματα), του Χούλιο Ραμόν Ριμπέυρο, Κέδρος 1981
Νέοι Πεζογράφοι της Λατινικής Αμερικής (διηγήματα - ανθολογία), Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1994
Μάχες στην έρημο, (νουβέλα) του Χοσέ Εμίλιο Πατσέκο, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1994
Ένας κόσμος για τον Τζούλιους (μυθιστόρημα) του Αλφρέντο Μπράις Ετσενίκε, Scripta 2005, 560 σ.
Τρεις ταλαίπωροι τίγρεις (μυθιστόρημα) του Γκιγιέρμο Καμπρέρα Ινφάντε, Τοπος 2009, 600 σ.
Χουάν Πέρες Χολότε, Η ζωή ενός ινδιάνου Τσότσιλ στο Τσιάπας, Μεξικό. Ρικάρδο Πόσας. Ανθρωπολογικό αφήγημα, Ροές 2008, 200 σ. (με εισαγωγή για τους Ινδιάνους στη Λατινική Αμερική και το Μεξικό)
Το μαύρο πρόβατο (μύθοι) Αουγούστο Μοντερόσο, υπό έκδοση, Εκ. Futura
Έσχατη προδοσία (ανθολογία ποίησης 1958-2000) του Χοσέ Εμίλιο Πατσέκο, υπό έκδοση 2009, Ηριδανός
Ποιήματα του Χοσέ Εμίλιο Πατσέκο και του Οκτάβιο Πας, περιοδικό Μετάφραση 02, Ιανουάριος 2003
Άλλες λογοτεχνικές μεταφράσεις (ισπανικά - ελληνικά) έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά: Το Δέντρο, Η Λέξη, Μανδραγόρας, Παρατηρητής, Γράμματα & Τέχνες, Πρίσμα, κ.α.

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΔΟΚΙΜΙΑ
Επιστροφή στ' Ανάπλι και άλλα ποιήματα
, Γαβριηλίδης 2002
Τα ταξίδια του Οδυσσέα, ποίηση, Γαβριηλίδης 2003
Archipielago de sirenas (στα ισπανικά - Ποίηση- υπό έκδοση)
Ναύπλιον, Σπηλιάδου 1, (αφήγημα). Αναμνήσεις από την δεκαετία του '50 και '60 και πλήρης κοινωνιολογία της πόλης, 352 σ, εκδ. Ναύδετο, Ναύπλιο 2008
Οι πέτρες και οι άνθρωποι. Μικροϊστορία του Ναυπλίου, εκδ. Ναύδετο, Ναύπλιο, 2008. 200 σ.
Στ' Ανάπλι (διηγήματα), Γαβρηιλίδης 2005
Αναζητώντας τη Σαλώμη, διηγήματα, υπό έκδοση, Εκδ. Εκ Προοιμίου

Ταξιδι στη χώρα της Κίρκης, μυθιστόρημα, 140 σελ., υπό έκδοση
Γιώργος Μακρής, προάγγελος του χάους, δοκίμιο και ανθολογία, Υπό έκδοση, Εκδ. Εκ Προοιμίου, 2008
«Ο Ελύτης στα ισπανικά», δοκίμιο, στο περ. Οδός Πανός, τχ. 137, Ιουλ.-Σεπτ. 2007, σσ. 69-77
«Η γυναίκα στην ποίηση του Γιώργου Σαραντάρη», στο περ. Οδός Πανός, τχ 144, Απρίλιος-Ιούνιος 2009, σσ. 82-85
«Το Ναύπλιο, φωτεινό μετέωρο της ελληνικής ιστορίας», σε εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη της Ελληνίδας ηρωίδας Καλλιόπης Παπαλεξοπούλου, Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη - Πειραιώς 138, Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008, σελ. 19-22


Έτος γέννησης:  1949-2019
Τόπος γέννησης:  Αθήνα
Τίτλος αποσπάσματος:  ΙΑΠΩΝΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ... (Διήγημα)
Κείμενο αποσπάσματος: 

Καλησπέρα πατερούλη μου. Καιρό είχες να 'ρθεις να με βρεις. Σε πεθύμησα, όπως πεθύμησα τις κουβέντες μας, όπου σου διηγούμαι τη ζωή μου, τα καθημερινά κι εσύ μ' ακούς σιωπηλός και τέλος μου κάνεις ένα σχόλιο πού με βάζει στο σωστό το δρόμο. Όταν έρχεσαι, οι νύχτες μου λάμπουν εδώ στην ξενιτιά.. Είμαι λιγότερο μόνη. Αυτά δεν μας τα' χαν πει όταν μας ξεμυάλιζαν να έρθουμε να δουλέψουμε εδώ. Στο βορρά της Ευρώπης, στη χώρα όπου όλο βρέχει κι οι κάτοικοι στεγνοί, τσιγκούνηδες κι εχθρικοί μαζί μας. Λέμε ότι δουλεύουμε για ένα ιδανικό, την ενότητα των λαών και των οικονομιών, για μια Ευρώπη δημοκρατική και ειρηνική. Ψέματα. Ήρθαμε κυρίως για το μιστό. Για τα ρημάδια τα λεφτά, τρεις και τέσσερις φορές περισσότερα απ' την Ελλάδα. Γι' αυτό σας άφησα κι εγώ, γι' αυτό έφυγα απ τη Θεσσαλονίκη μας,
Κι η μαμά κι εσύ είσαστε πολύ περήφανοι όταν πέρασα το διαγωνισμό κι έγινα μόνιμη υπάλληλος στο διεθνή αυτόν οργανισμό.. Είχατε πλέον μια κόρη με καλή δουλειά και ευρωπαία. Μετά ήρθατε να με δείτε εδώ να με καμαρώσετε. Κάναμε εκδρομές, ταξίδια μαζί. Κι ύστερα σας έχασα. Εσένα πρώτα, μπαμπάκα μου κι ύστερα τη μαμά. Φέτος πρέπει να κάνω και την ανακομιδή της. Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται. Αλλά πριν έρθουμε, κανείς δεν μου είχε μιλήσει για τη μοναξιά. Γραμματέας στο τέρας αυτό της γραφειοκρατίας, δεκαπέντε χιλιάδες υπάλληλοι, μαζί με όλες τις φυλές του Ισραήλ για συναδέλφους, μου φαινόταν κι εμένα το ιδανικό. Έφτασα, βρήκα σπίτι, αγόρασα αυτοκίνητο, πήρα έπιπλα, πέταγα από τη χαρά μου. Μετά ήρθαν τα δύσκολα , ο Γερμανός χοντροκέφαλος προϊστάμενος, η Ιταλίδα πονηρή συνάδελφος, οι τρικλοποδιές μεταξύ μας, οι εκθέσεις βαθμολογίας με σχόλια που σε μειώνουν. "Η κυρία Παραλίδου κρίνεται ανεπαρκής στις σχέσεις με τους συναδέλφους της" Αηδίες. Μήπως δεν 'ξέρουν τι κουμάσια είναι οι συνάδελφοι....
Μ' όλα αυτά μου αρέσει η δουλειά μου. Είμαι πάντα πρώτη στις υπερωρίες, στις δύσκολες αποστολές. Πάντα διαθέσιμη να βγάλω ασπροπρόσωπο τον προϊστάμενο και την υπηρεσία. Σταθερή και αξιοπρεπής. Θέλησα να ταξιδέψω, να ζήσω σ' εξωτικές χώρες. Με πολλή προσπάθεια τα κατάφερα να με στείλουν στη Λατινική Αμερική, στη Βολιγουάη,. Υπέροχη χώρα: απέραντες εύφορες πεδιάδες, γεμάτες καλοθρεμμένα ζώα, πράσινο, βλάστηση, τεράστια ποτάμια. Ζούγκλες αδιαπέραστες, όλο κουνούπια και ινδιάνους. Βουνά αιώνια χιονισμένα, οι ’νδεις, με κατοίκους εργατικούς, θα' λεγα όμορφους και σκληροτράχηλους.. Αλλά η ατμόσφαιρα στο γραφείο, απαίσια. Ο διευθυντής αδιαφορούσε για μένα: δεν μου ανέθετε τα καθήκοντα που ο βαθμός μου απαιτούσε. Οι συνάδελφοι, οι περισσότερες παλιές εκεί, να μου κάνουν τη ζωή δύσκολη, να με αγνοούν αντί να με βοηθήσουν. Ευτυχώς που έπιασα φιλίες στους ομογενείς μας, εκείνο το καλό παιδί το σκηνοθέτη, έστω και ομοφυλόφιλο και την οικογένεια του. Μαζί τους, μ' όλη τη θεατρική παρέα των Ελλήνων έκανα αξέχαστες εκδρομές, πάρτι που κράτησαν μέρες, ταξίδια, φαγοπότια. Μου γλύκαναν τη ζωή, έστω κι αν δεν βρήκα κάποιο σύντροφο, ας ήταν και προσωρινός. Γύρισα πίσω πριν της ώρας μου, στα τρία χρόνια, κι από τότε προετοιμάζω το επόμενο πόστο στο εξωτερικό.

Μ' έπιασε ένα πάθος για την ’πω Ανατολή. Η Ιαπωνία μου φαινόταν μια μυστηριώδης, τρομερά ενδιαφέρουσα χώρα. ’ρχισα να μαθαίνω γιαπωνέζικα. Κάθε χρόνο, που η υπηρεσία δημοσίευε τους καταλόγους των κενών θέσεων στις πρεσβείες της, το μάτι μου γαρίδα, να δω αν υπήρχε τίποτα στην Ιαπωνία.. Έστω και στην Κίνα.
Οι φίλοι μου μου λένε ότι είμαι χαζή, ότι άρχισα ανάποδα. Αφού και τα ιδεογράμματα και ο ταοϊσμός και η ικεμπάνα, όλα έρχονται από την Κίνα, εκεί θα 'πρεπε να έχω στρέψει το ενδιαφέρον μου.. Την Κίνα τη γνώρισα.. Δύο εκδρομές πήγα μέχρι τώρα γιατί είναι πιο φτηνά από εκείνες της Ιαπωνίας, Εκείνην την αφήνω γι' αργότερα όταν θα πάω και θα μείνω. Τότε να δεις, μπαμπά μου, ταξίδια εξωτικά σ' όλα της τα νησιά. Σε ξύλινα μικρά επαρχιακά ξενοδοχεία, την άνοιξη που ανθίζουν οι κερασιές. Τι ωραία που τα περιέγραψε ο Καζαντζάκης! Απ' αυτόν μου κόλλησε αρχικά ο εξωτισμός, Κι ύστερα μου 'γίνε μανία. Να κάνω ό,τι μπορώ για να διαβάζω τη γλώσσα. .Να βάζω και την ψυχή μου ακόμα. Για να δημιουργήσω την κατάλληλη ατμόσφαιρα, θέλει την απαραίτητη τάξη στο διαμέρισμα μου. Κατασουκέρου το λένε αυτό στα γιαπωνέζικα, το κάθε πράγμα στη θέση του. Στα λουλούδια λέγεται ικεμπάνα. Μετά, πρέπει να έρθουν τα πνεύματα, τα κάμι, να ευνοήσουν τη μελέτη και την αφομοίωση της γλώσσας. Έτσι κάθομαι και διαβάζω τα βράδια. Αφού σταματάω ν' ασχολούμαι με οποιοδήποτε άλλο διάβασμα που δεν είναι γιαπωνέζικα. Σήμερα που μιλάμε, Ιούνιο, πρέπει όχι μόνο να κανονίσω τις διακοπές μου στην Ελλάδα το καλοκαίρι, αλλά και να προετοιμαστώ πυρετωδώς για τις εξετάσεις μου το Σεπτέμβριο. Θα πάρω το πέμπτο επίπεδο στα γιαπωνέζικα. Κάθε τάξη, την έκανα δύο φορές, να τα μάθω καλά, να τα εμπεδώσω. Πάω και βλέπω οποιαδήποτε γιαπωνέζικη ταινία παίζουν εδώ. Κυνηγάω τις ειδικές εκθέσεις σε Παρίσι και Λονδίνο, πάω επιτούτου να τις δω. Γράφτηκα και μέλος στην εταιρεία φίλων του Μουσείου Guimet, της ανατολικής τέχνης στην place d ' Iena και με ειδοποιούν όταν οργανώνουν οτιδήποτε. Κουβεντιάζω με την Κέικο και τον κύριο Τανάκα από την πρεσβεία, που γνώρισα. Και διαβάζω και διαβάζω και διαβάζω. Αυτό το όνειρο με κρατάει, μπαμπά μου. Προχτές πήγα σε μια συνέντευξη όπου με κάλεσε ο Γερμανός, ο Πρέσβης μας στην Κίνα. Μου είπε ότι θα μου απαντήσει αργότερα. Λες να με πάρει; Ή μήπως μου φάει τη θέση καμιά άλλη καταφερτζού, απ' αυτές τις γαλιάντρες, πού είναι ικανές να πληρώσουν από την τσέπη τους ένα ταξίδι στην ’πω Ανατολή, τρείς-τέσσερες χώρες και να παν αυτοπροσώπως να παρουσιάσουν την υποψηφιότητα τους στους προϊστάμενους εκεί. Έτσι έκανε μέχρι τώρα η Γέρμι, η Γερμανίδα, και πάντα κάτι πετυχαίνει.
Η Ιαπωνία, το ηφαίστειο Φούτζι, η Νάρα, μου φαίνονται σαν ένα μακρινό όνειρο... Δέκα χρόνια υπηρεσίας μου μένουν πριν τη σύνταξη... Θα τα καταφέρω να με στείλουν εκεί; Έστω και στην Κίνα, εκεί έχω περισσότερες ελπίδες. Οι Ευρωπαίοι δεν τους θέλουν τους Κινέζους, τους μισούν. Λένε ότι είναι βρωμεροί, υπανάπτυκτοι, κι ακόμα κομμουνιστές. Λίγοι από μας θέλουν να πάνε εκεί κάτω. Μπορεί και να σπάσει ο διάβολος το ποδάρι του και να με στείλουν.
Είμαι ανοιχτή στα πάντα. Δεν θέλω μόνο την Αραπιά και την Αφρική. Μετάνιωσα πικρά που σνόμπαρα την Ανατολική Ευρώπη, όταν ήταν ο καιρός. Κι εκεί θα μπορούσα να έχω πάει. Η Ανατολή πάλι μου φαίνεται ραφιναρισμένη, πολιτισμός εκλεπτυσμένος, αιώνων. Δεν με πειράζει που δεν παντρεύτηκα, που δεν έκανα παιδιά, που αρχίζω και γερνάω. Μόνο να τα καταφέρω να πάω στην Ιαπωνία ή στην Κίνα.
Στο Τόκιο δεν πήγα ούτε τουρίστρια ακόμη, εφτά χρόνια τώρα που μαθαίνω τη γλώσσα. Λέω να κρατήσω την πρώτη εντύπωση για όταν θα 'μαι μόνιμα εκεί. Τότε θα ζήσω κι εγώ μέσα σ' αυτόν τον αξιοθαύμαστο, τον ανώτερο πολιτισμό.
Πέσμου μπαμπάκα, εσύ πού πάντα με συμβουλεύεις στα όνειρα μου, κάνε μου έστω ένα νεύμα, μη μ' ακούς έτσι σιωπηλός. Θα τα καταφέρω; Θα πάω;


Διακρίσεις: 

Ανώτερο παράσημο Orden del Libertador - Βενεζουέλα
Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Ελλήνων Ισπανιστών, Μάιος 2005- σήμερα..
Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας "Φίλοι του Γιώργου Μακρή, 1923-1986"
Μέλος της Αsociacion Internacional de Hispanistas.
Mέλος της Latiin American Studies Association, LASA -USA-.