GORDEZIANI ΡΙΣΜΑΓΚ


GORDEZIANI ΡΙΣΜΑΓΚ

Καθηγητής Κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας.


Contact telephones


 

 Πληροφορίες: 
Όνομα:  ΡΙΣΜΑΓΚ
Επίθετο:  GORDEZIANI
Εργογραφία: 


The Iliad and Questions of the History and Ethnogeny of the Aegean Population, TSU, 1970 (στα γεωργιανά)
Проблемы гомеровского эпоса. Тбилиси,1978
Proto-Greek and Kartvelian, TSU, 1985 (στα γεωργιανά)
Kriterien der Schriftichkeit und Mündlichk eit im homerischen Epos, Φραγκφούρτη 1986
Greek Civilization. The Aegean and Archaic Period, τόμ. I, Tιφλίδα 1989 (στα γεωργιανά)
Greek Literature. Epic, Lyric, Drama, of the Hellenic Period, Tιφλίδα 2002 (στα γεωργιανά)
Mediterranean-Kartvelian Relations (τόμοι I-IV): I. Origins, Tιφλίδα 2007 (στα γεωργιανά)
Mediterranean-Kartvelian Relations (τόμοι I-IV): II. Proto-Greek, Tιφλίδα 2007 (στα γεωργιανά)
Mediterranean-Kartvelian Relations (τόμοι I-IV): III –Etruscan. Conclusive commentaries, Tιφλίδα 2007 (στα γεωργιανά)
Mediterranean-Kartvelian Relations (τόμοι I-IV): IV – Summary, Indexes, Addendum, Tιφλίδα 2007 (στα γεωργιανά)


Διεύθυνση: 

Pr. Arismag Gordeziani
Tibili State University
Charcharadze Ave 1
380 028 Tibilisi
GEORGIA

Τηλ. (+995 32) 22 11 81
 


Έτος γέννησης:  1940
Τόπος γέννησης:  Τιφλίδα
E-mail:  rismaggordeziani@yahoo.com, institute@grekstudies-tsu.ge