Για τον Γιώργο Βέη, Στον Κήπο του Μουσείου


Για τον Γιώργο Βέη, Στον Κήπο του Μουσείου