ΧΑΡΤΑ Δημιουργών Έργων Λόγου


ΧΑΡΤΑ Δημιουργών Έργων Λόγου

ΧΑΡΤΑ Δημιουργών Έργων Λόγου

 

Η Χάρτα έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των συγγραφέων και γενικότερα των ανθρώπων του βιβλίου, στις δημόσιες εμφανίσεις οι οποίες αφορούν τα έργα του λόγου: παρουσιάσεις σε σχολεία, βιβλιοθήκες, στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια, ΜΜΕ, κ.ά.

Οι φορείς και οι επαγγελματίες του βιβλίου οι οποίοι υπογράφουν τη Χάρτα, συμφωνούν και υπογράφουν είτε μέσω των φορέων που τους εκπροσωπούν είτε ατομικά, ότι:

 1. Η συγγραφική δραστηριότητα είναι επάγγελμα.

 2. Η παράσταση των συγγραφέων, εικονογράφων, μεταφραστών/τριών και άλλων ανθρώπων του βιβλίου σε εκδηλώσεις είναι αμειβόμενη. Εξαιρούνται οι βραβεύσεις, η συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες εκδοτών βάσει ατομικού συμβολαίου, οι τιμητικές εκδηλώσεις ομοτέχνων, κ.ά.

3. Οι αμοιβές καθώς και η κάλυψη των εξόδων σε κάθε περίπτωση, όπως και σε εκτός τόπου παράσταση (μετακίνηση, διαμονή, διατροφή), επιβαρύνουν τον φορέα που καλεί (Υπουργεία, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Βιβλιοθήκες, Σύλλογοι Γονέων - Πολιτιστικά Σωματεία, κ.ά.).

4. Οι αμοιβές συμφωνούνται ατομικά ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των φορέων που καλούν.

5. Η ΧΑΡΤΑ Δημιουργών Έργων Λόγου έχει προαιρετικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα για τα μέλη των σωματείων που την υπογράφουν. Κάθε μέλος μπορεί κατά την κρίση του να εφαρμόσει ή όχι όσα αναφέρονται στη ΧΑΡΤΑ.

6. Οι δημιουργοί οφείλουν να εκδίδουν τα νόμιμα παραστατικά.

7. Οι εκδότες/τριες αναλαμβάνουν τα έξοδα της συμμετοχής των δημιουργών καθώς και την αμοιβή τους per diem, όταν καλούνται να συμμετέχουν σε εκθέσεις, πάνελ, κ.ά. εκτός τόπου κατοικίας.

8. Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση/ μαγνητοφώνηση/φωτογράφηση/δημοσίευση και η αναπαραγωγή οποιασδήποτε εκδήλωσης χωρίς τη γραπτή συναίνεση του/της δημιουργού και επιπροσθέτως απαιτούν την αμοιβή των δημιουργών για τα πνευματικά τους δικαιώματα (προβολές στο You Tube).

9. Δεν επιτρέπεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή οποιουδήποτε έργου ή μέρους του (κείμενο και εικονογράφηση).

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή δημιουργών σε εκδηλώσεις σε σχολεία, βιβλιοθήκες, πάνελ, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις, κ.λπ.

 

          9 . Καθορίζεται η διάρκεια, ο τύπος (δια ζώσης/ διαδικτυακά) και ο αριθμός των συναντήσεων, το ηλικιακό κοινό και ο αριθμός συμμετεχόντων/ουσών, η παροχή τεχνικού εξοπλισμού, αν κρίνεται απαραίτητη.

          9 α. Καθορίζεται τι προσφέρει ο/η συγγραφέας, ο/η εικονογράφος, ο/η μεταφραστής, κ.α. (απλή παρουσία και συζήτηση με το κοινό, προβολή οπτικοακουστικού υλικού, εκπαιδευτικό εργαστήριο, κ.ά.).

          9 β. Συνεννόηση μεταξύ φορέα, εκδότη/τριας και δημιουργού για την αγορά ή την πώληση βιβλίων στο χώρο ή αποστολής προωθητικού υλικού.

Προετοιμασία της επίσκεψης του δημιουργού εκ μέρους του φορέα που καλεί

 

10.1. Ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού (μαθητές και μαθήτριες/μέλη βιβλιοθηκών/φοιτητές και φοιτήτριες/γενικό κοινό) για το έργο του/της συγγραφέα.

10.2. Προμήθεια του σχετικού βιβλίου από τον φορέα που καλεί.

10.3. Συζήτηση επί του περιεχομένου του έργου πριν την επίσκεψη του δημιουργού.

Τα συλλογικά όργανα των Δημιουργών Έργων Λόγου που συνυπογράφουν τη Χάρτα Δημιουργών Έργων Λόγου εκ μέρους των μελών τους

              Κοινοποιούν τη Χάρτα Δημιουργών Έργων Λόγου στα μέλη τους
              Αναρτούν τη Χάρτα Δημιουργών Έργων Λόγου στον ιστότοπό τους
              Αναλαμβάνουν την διεξαγωγή μιας εκτεταμένης ενημερωτικής καμπάνιας στα ΜΜΕ και στα Κοινωνικά Δίκτυα με θέμα το επάγγελμα των δημιουργών έργων λόγου (πεζογράφοι, ποιητές/τριες, δοκιμιογράφοι, μεταφραστές/τριες, κ.ά.), τα πνευματικά δικαιώματα, τα επαγγέλματα που εμπλέκονται στη δημιουργία των βιβλίων.

 

Τη Χάρτα Δημιουργών Έργων Λόγου συνυπογράφουν η Εταιρεία Συγγραφέων, η Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Τμήμα ΙΒΒΥ - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

 

Η Χάρτα Δημιουργών Έργων Λόγου κοινοποιείται στους ακόλουθους φορείς: ΥΠΠΟΑ, ΥΠΑΙΘ, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ΟΣΔΕΛ, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ΕΝΕΛΒΙ, Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου, Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου, ΕΣΗΕΑ, κ.ά.