ΑΛΑΒΕΡΑ, ΡΟΥΛΑ


ΑΛΑΒΕΡΑ, ΡΟΥΛΑ
 Πληροφορίες: 
Όνομα:  ΡΟΥΛΑ
Επίθετο:  ΑΛΑΒΕΡΑ
Εργογραφία: 

ΒΙΝΤΕΟ (Βιντεοσκόπηση Χρήστος Κούκης)


Διεύθυνση: 

Παύλου Μελά 29,
546 22 Θεσσαλονίκη


E-mail:  isini.alavera@gmail.com