ΣΩΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ


ΣΩΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 Πληροφορίες: 
Όνομα:  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Επίθετο:  ΣΩΤΑΚΗΣ
Διεύθυνση: 

Υφασίου 31 - 33,
157 72 ΖΩΓΡΑΦΟΥ


E-mail:  sotakisdimitris@gmail.com
Website:  www. dimitrissotakis.gr