ΠΑΤΑΠΙΟΥ, ΝΑΣΑ


ΠΑΤΑΠΙΟΥ, ΝΑΣΑ

1. Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2. Θέατρο, Σχολή Θεάτρου και Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου (τμήμα Θεσσαλονίκης) τριετής φοίτηση.
3. Χορός, Φοίτησα για ένα συνεχές έτος στη Σχολή Χορογραφίας της Κυριακής Αγραφιώτη στη Θεσσαλονίκη.
4. Ιστορία και Αρχαιολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
5. Φιλοσοφία, Παρακολούθησα μαθήματα Φιλοσοφίας με τον καθηγητή Ευάγγελο Μουτσόπουλο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
6. Ελληνική Παλαιογραφία, Παρακολούθησα για ένα εξάμηνο μαθήματα Ελληνικής Παλαιογραφίας με τον καθηγητή Παναγιώτη Αγαπητό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
7. Ιταλική Παλαιογραφία, Παρακολούθησα μαθήματα Ιταλικής Παλαιογραφίας με τον παλαιογράφο Andrea Palazzi στο Κρατικό Αρχείο της Modena. Με τη συνεχή μελέτη ιταλικών εγγράφων ειδικεύτηκα στην Ιταλική Παλαιογραφία του ΙΣΤ΄ αι.
8. Διδακτορικό, Είμαι υποψήφια διδάκτωρ της Ιστορίας. Εκπονώ διδακτορική διατριβή στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Αναστασία Παπαδία.

 Πληροφορίες: 
Όνομα:  ΝΑΣΑ
Επίθετο:  ΠΑΤΑΠΙΟΥ
Εργογραφία: 

ΠΟΙΗΣΗ

1. Το φωνήεν σώμα (Ποιητική Συλλογή), Καστανιώτης 1988
(Πρώτο Βραβείο Ποίησης Υπουργείου Παιδείας)
2. Γενέθλια Πόλη, Εκδόσεις Έψιλον 2004
3. Νυχτιφαές φως (ανέκδοτη συλλογή)

ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

1. Ανθολογία Σύγχρονης Κυπριακής Ποίησης (Εκδ. Στοχαστής, Αθήνα)
2. Α ΄και Β΄ Παγκύπρια Ποιητική Συνάντηση (Έκδοση Φοιτητικής Κοινότητας Παιδαγωγικής Ακαδημίας).
3. Kavita Asia, Ανθολογία που εξεδόθη στην Ινδία το 1988.
4. Kalimerhaba, Ανθολογία πεζού και ποίησης στα Γερμανικά, Ελληνικά και Τουρκικά. Επιμέλεια N. Eideneier, Arzu Toker, Κολωνία 1992.
5. Νύχτες Πανσελήνου, Έκδοση Ακτή, Λευκωσία 1999.
6. Ποίηση της Κατοχής, Έκδ. Εταιρείας Λογοτεχνών Πάφου
7. Η Αμμόχωστος των λογοτεχνών, Έκδ. Δήμου Αμμοχώστου, Επιμέλεια Λ. Παπαλεοντίου, Λευκωσία 2001
8. Panorama Literaturii Neoelene. επιμ. Elena Lazar, Βουκουρέστι 2001

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Βιβλία
1. G. Grivaud - N. Patapiou, La guerra di Cipro, Nicosia 1996. Sources et Etudes de l' Histoire de Chypre, XXII, ed. C.R.S.
2. Το Προξενείο της Επτανήσου Πολιτείας στην Κύπρο (1800 - 1807) και ο Πρόξενος Παναγής Αγγελάτος, Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας, έκδ. Κ.Ε.Ε., Λευκωσία 2000 (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2001).

Μελέτες
Νάσα Χριστοφίδου, "Ο Ιταλός περιηγητής Francesco Piacenza και η Κύπρος", Επετηρίς, Κ.Ε.Ε, XVIII, 1991, Λευκωσία 1991, σσ. 151 - 300.
Nasa Christofidou, " 400 Years of European influence in Cyprus", "400 anos influencia europea en Chipre", Cyprus Copper & the Sea, Chipre Cobrey el mar, 1992, pp. 172 - 192.
Νάσα Χριστοφίδου, "Η Αγνή Λουζινιάν και η οικογένειά της. Συμβολή στην Προσωπογραφία του οίκου των Λουζινιάν", Επετηρίς, Κ.Ε.Ε. ΧΙΧ, 1992, Λευκωσία 1992, σσ. 203 - 253.
Nasa Christofidou, "Images de la vie a la cour du roi Janus ", Actes du Colloque Les Lusignans et l' outre Mer, Poitiers - Lusignan 20 - 24 Octobre 1993, Poitiers, 1994, pp. 78-88.
Νάσα Χριστοφίδου, "Εικόνες από τη βασιλική αυλή του Ιανού", Επετηρίς Κ.Ε.Ε. ΧΧ, 1993 - 1994, Λευκωσία 1994, σσ. 165 - 192.
Νάσα Χριστοφίδου, "Το εξαφανισμένο χωριό Σίγουρη (Σίβουρη) και το ομώνυμο κάστρο του", Επετηρίς Κ.Ε.Ε. ΧΧ, 1993 - 1994, Λευκωσία 1994, σσ. 193 - 262.
Nasa Christofidou, " The medieval Castles of occupied Cyprus ", Cyprus Today, volume XXXI, January - March 1993, No 1.
Νάσα Χριστοφίδου, "Domenico Laffi, μια μαρτυρία για την Κύπρο του ΙΖ/ αιώνα", Επετηρίς Κ.Ε.Ε, ΧΧΙ 1995, Λευκωσία 1995, σσ. 171 - 210.
Νάσα Χριστοφίδου, "Το τάγμα του ξίφους", Η Κύπρος και οι Σταυροφορίες, Λευκωσία 6-9 Σεπτεμβρίου 1994, Society of the Study of the Crusades and the Latin East, Cyprus Research Centre, Λευκωσία 1995, σσ. 143 - 158.
Νάσα Χριστοφίδου, "Τα ταξίδια του Πέτρου του Α΄ στη Δύση", Εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος, Σεπτέμβριος 1994.
Νάσα Παταπίου, "Προξενική Έκθεση περί Κύπρου του Παναγή Αγγελάτου", Επετηρίδα Κ.Ε.Ε. ΧΧΙΙ 1996, Λευκωσία 1996, σσ. 161 - 213.
Νάσα Παταπίου, "Περί των συμβάντων στην Αμμόχωστο (1570 - 1571). Ημερολόγιο ενός σύγχρονου", Επετηρίδα Κ.Ε.Ε. ΧΧΙΙΙ, 1997, Λευκωσία 1997, σσ. 125 - 166.
Νάσα Παταπίου, "Η κάθοδος των Ελληνοαλβανών stradioti στην Κύπρο (ΙΣΤ΄ αι.)", Επετηρίδα Κ.Ε.Ε., ΧΧIV, Λευκωσία 1988, σσ. 161 - 209.
Νάσα Παταπίου, "Οι οχυρώσεις της Αμμοχώστου επί βενετοκρατίας (ΙΣΤ΄αι.)", Επετηρίδα Κ.Ε.Ε., ΧΧV, Λευκωσία 1999, σσ. 79 - 130.
Νάσα Παταπίου, "Το προξενείο της Ιονίου Πολιτείας στην Κύπρο", Πρακτικά Πρώτου Κιτιακού Συμποσίου, Κύπρος - Επτάνησα, Λάρνακα 1997, σσ. 127 - 166.
Νάσα Παταπίου, "Αγνή Λουζινιάν, η φοβερή Μελουζίνη", Επετηρίδα Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, τ.Δ΄, Λευκωσία 1999, σσ. 175 - 196.
Νάσα Παταπίου, "Καμένο Πραστειό: ιστορικές ειδήσεις και προφορική παράδοση", Πρακτικά Τρίτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, Λευκωσία 1996, Λευκωσία 2000, σσ. 111 - 125.
Νάσα Παταπίου, "Ιστορικές ειδήσεις για τη Χούλου Πάφου", Περιοδικό του Πολιτιστικού Συλλόγου "Ο Ρήγας", 1996.
Νάσα Παταπίου, "Ο ’γιος Κόνωνας και το παρεκκλήσι του στη Χούλου Πάφου", Περιοδικο του Πολιτιστικού Συλλόγου "Ο Ρήγας", 1997.

ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

"Έκθεση περί Κύπρου του Ενετού τοποτηρητή Marc' Antonio Trevisan (1531)".
"Η καλλιέργεια του meglio (τζίχρος - σκουπόχορτο) στην Κύπρο επί βενετοκρατίας".
"Ιστορικές ειδήσεις για την κωμόπολη Λευκάρων".
"Περί της κωμοπόλεως Ριζοκαρπάσου".
"Η γεωγραφική θέση της Κύπρου και πώς καθόρισε την ιστορία της".
"Η ελληνική οικογένεια των Συγκλητικών ή Συγκριτικών ή Σεκρετικών".
"Ιστορικές ειδήσεις για την Καρπασία".
"Ιστορικές ειδήσεις για τη λίμνη Λεμεσού".
"Ο Πέτρος ο Α΄ μέσα από τα ιταλικά χρονικά".
"Αμμόχωστος, ιστορικές αναδρομές".
"Η Αμμόχωστος τον ΙΣΤ΄ αιώνα". (Μέσα από τις ανέκδοτες εκθέσεις των Βενετών διοικητών της από τα Κρατικά Αρχεία Βενετίας).
"Ένας δόγης στην Ακραία Καρπασία".
"Έργα ανάπτυξης στην Κύπρο επί βενετοκρατίας" (Οχυρώσεις, Αλυκή Λάρνακας, Λίμνη Κωνσταντίας).


Διεύθυνση: 

Αγίας Σοφίας 11, διαμ. 501, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία


Διακρίσεις: 

Τιμητική Διάκριση στην ημέρα της Γυναίκας από τον Δήμαρχο Ηλιουπόλεως (2001).
Α΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης της Κύπρου (2001)
Απονομή του Μεταλλίου Uberto Boccioni της Σχολής Καλών Τεχνών του Ρηγίου (2001).
Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το βιβλίο "Το Προξενείο της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807) και ο Πρόξενος Παναγής Αγγελάτος". Έκδ. Κ.Ε.Ε., Λευκωσία, 2000.
Τιμητικό Δίπλωμα από το Eθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων σε εκδήλωση τιμής προς τις γυναίκες που βράβευσε η Ακαδημία Αθηνών (2002)


E-mail:  npatapiou@cytanet.com.cy