ΠΑΓΑΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ


ΠΑΓΑΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Καθηγητής Φιλόλογος στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση. Σχολικός Σύμβουλος στην Ανατολική Αττική (1984-1991). Καθηγητής στις Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μ. Ε. και στα Π.Ε.Κ. (Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα).

 Πληροφορίες: 
Όνομα:  ΓΙΩΡΓΟΣ
Επίθετο:  ΠΑΓΑΝΟΣ
Εργογραφία: 

Δοκίμια, Μελέτες

Η νεοελληνική πεζογραφία. Θεωρία και πράξη (μελέτες), Κώδικας 1983
Αναζητήσεις στη σύγχρονη πεζογραφία (κριτικά μελετήματα), Καστανιώτης 1984
Η νεοελληνική πεζογραφία. Θεωρία και Πράξη, Τόμος Β΄ (μελέτες), Κώδικας 1993
Αλεξάνδρα Λαμπράκη - Γ.Δ. Παγανός, Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός και ο Κωστής Παλαμάς (μελέτη), Πατάκης 1994 ISBN 960-360- 186-1
Τρεις μεταπολεμικοί πεζογράφοι - Χριστόφορος Μηλιώνης, Νίκος Μπακόλας, Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος, Νεφέλη 1996, ISBN 960-211-397-9
Μοντερνισμός και Πρωτοπορίες, Σαβάλας 2002

Εκπαιδευτικά, Φιλολ. Επιμέλειες

Νεοελληνικά εκπαιδευτικά δοκίμια για το Λύκειο (συλλογική εργασία: Λ. Κούσουλας, Χ. Μηλιώνης, Γ. Παγανός, Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος), Παπαζήσης, 1976
Επιμέλεια της παρουσίασης εννέα πεζογράφων στις τρεις ανθολογίες των εκδ. Σόκολη: Αργ. Εφταλιώτης, Αλεξ. Πάλλης, Θρ, Καστανάκης, Φ. Κόντογλου, Κ. Μπαστιάς, Κ. Σούκας, Τ. Κουφόπουλος, Δ. Χατζής, Γ. Χειμωνάς.


Διεύθυνση: 

Σαλαμίνος 40,
151 24 Μαρούσι


Έτος γέννησης:  1932
Τόπος γέννησης:  Βόλος