Νόμος για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας


25/11/22
Νόμος για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση  δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Νόμος για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση  δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  -και αποτελεί νόμο του κράτους- που αφορά στον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση  δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με το δικαίωμα του δημοσίου δανεισμού και την αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία. Με το νέο νόμο:

  • Ρυθμίζεται για πρώτη φορά η χρήση πνευματικών δημιουργημάτων και εν γένει προστατευόμενων από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας αντικειμένων σε ψηφιακές διδακτικές δραστηριότητες. Οι δικαιούχοι δημιουργοί και εκδότες έργων λαμβάνουν για πρώτη φορά δίκαιη αποζημίωση για τις ψηφιακές χρήσεις των έργων τους ή άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει της εξαίρεσης για τη χρήση χάριν παραδείγματος κατά τη διδασκαλία.
  • Εισάγεται στο ελληνικό δίκαιο η διευρυμένη συλλογική διαχείριση, ένας θεσμός που λειτουργεί επικουρικά προς τη συλλογική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων, όπως ρυθμίζεται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία και έχει ως στόχο  ώστε να αποκλείεται η χρήση προστατευόμενων έργων ή ερμηνειών χωρίς αμοιβή.
  • Θεσπίζεται για πρώτη φορά νέο συγγενικό δικαίωμα για την αναπαραγωγή και τη διάθεση στο κοινό εκδόσεων τύπου από εκδότες  όσον αφορά επιγραμμικές (on line) χρήσεις των εκδόσεών τους από διαδικτυακές πλατφόρμες. Ο προσδιορισμός της αμοιβής που δικαιούνται οι εκδότες μπορεί να γίνεται, αν δεν καταρτιστεί συμφωνία μεταξύ των μερών, είτε με γνωμοδότηση της ΕΕΤΤ είτε από τα αρμόδια δικαστήρια. Ταυτόχρονα, ορίζεται ρητώς στο νόμο ότι  για πρώτη φορά οι δημιουργοί έργων  (δημοσιογράφοι, φωτογράφοι κλπ) που έχουν ενσωματωθεί σε έκδοση τύπου θα λαμβάνουν ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων που αποκομίζουν οι εκδότες τύπου για τη χρήση των εκδόσεων τύπου από διαδικτυακές πλατφόρμες. 
  • Εισάγεται για πρώτη φορά αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας των πνευματικών δημιουργημάτων και των δικαιωμάτων των ερμηνευτών από τη χρήση των έργων τους από τις διαδικτυακές πλατφόρμες.
  • Με τα άρθρα για τους πνευματικούς δημιουργούς που επεκτείνει την εφαρμογή των ίδιων ρυθμίσεων στους ερμηνευτές - εκτελεστές καλλιτέχνες διασφαλίζεται αποτελεσματικότερα η δέουσα και αναλογική προς την εκμετάλλευση των έργων και όλων των δικαιωμάτων αμοιβή των πνευματικών δημιουργών και των ερμηνευτών.
  • Θεσπίζεται ο δημόσιος δανεισμός ως δικαίωμα εύλογης αμοιβής. Ο δημόσιος δανεισμός,  δηλαδή η δωρεάν διάθεση στο κοινό αντιτύπων έργων από βιβλιοθήκες γινόταν μέχρι σήμερα χωρίς να λαμβάνει καμία αμοιβή ο δημιουργός. Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ρητά η εύλογη αμοιβή που οφείλουν οι κρατικές και δημοτικές βιβλιοθήκες στο ποσό των 350.000 ευρώ ετησίως και προβλέπεται αναπροσαρμογή της ανά τριετία.

Δείτε επίσης


Τό θέμα εἶναι  τ ώ ρ α  τί λές

«Τό θέμα εἶναι τ ώ ρ α τί λές»

07/02/18
Έκθεση  «Τό θέμα εἶναι τ ώ ρ α τί λές. Η ζωή και το έργο του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη»   Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και
ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

16/03/20
Λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης κατά του κορωνοϊού, η Γενική Συνέλευση, που είχε οριστεί για τις 12 Απριλίου 2020, αναβάλλεται.  Νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή