Μορένο Χουράδο Χοσέ Αντώνιο


Μορένο Χουράδο  Χοσέ Αντώνιο

Διδάκτωρ της Κλασσικής Φιλολογἰας με τη διδακτορική διατριβή του Κλασσική αναπόληση στα έργα του Γιώργου Σεφέρη, μετά από τη διατριβή για τον Οδύσσεα Ελύτη, που ήτανε η πρώτη του μελέτη γύρω από τη νεοελληνική λογοτεχνἰα στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης. 

 Πληροφορίες: 
Όνομα:  Χοσέ Αντώνιο
Επίθετο:  Μορένο Χουράδο
Εργογραφία: 

Ποίηση:

Φαίδρος, Να κατέβεις στη μνήμη, Προσωπική μυθολογία, Παραλλαγές κατά το στιλ του Νάνου Βαλαωρίτη, Στο νότο του Σούνιου, Τραγούδια η τοπία, Τα ελεγεία του Άθου, Τελευταίες παλίρροιες, και Είκοσι στιγμές διαύγειας. Πρόζα: Αράχνη και Σημειωματάρια ενός ποιητή στη Μαθαγόν.

Μετέφρασε κλασσική, μεσαιωνική και σύγχρονη ελληνική ποίηση: Ποιητική του Αριστοτέλη, Αίας του Σοφοκλή, Απολογία Σωκράτη του Πλάτωνα, Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, Οδυσσέας Ελύτης, Η γενιά του 30, Γιώργος Σεφέρης, Διάλογος πάνω στην ποίηση και άλλα δοκίμια, Χρονικό μιας δεκαετίας, Μαρία Νεφέλης, Η γενιά το 40, Ζωή του Μεγαλέξανδρου, Λίβιστρος και Ροδάμνη, Αχιλληίς, Τα κατά Ροδάνθην και Δοσικλέα, Φλώριος και Πλατζιαφλώρα, Ανθολογἰα της νεοελληνικής ποίησης. Απὀ το ΧΙ αιώνα εώς τις μέρες μας, Ο Ακάθιστος Ύμνος, Σημειώσεις πάνω στη βυζαντινή υνμολογία, Ιμπέριος και Μαργαρώνα, Βέλθανδρος και Χρυζάντζα, Άσμα ασμάτων, Χρονικό του Γαλαξιδιού, Ερωτικά ποιήματα της Κύπρου: Ο Πετραρχισμός, Ερωτόκριτος και Ωδές του Ανδρέα Κάλβου.

TRADUCCIÓN

Poemas, Odysseas Elytis, Traducción de J. A. Moreno Jurado, Cuadernos de la Araña, n.º 1, Sevilla, Padilla Libros, 1979.
El Sol Primero, Odysseas Elytis, trad. de J. A. Moreno Jurado, Sevilla, Ed. Dendrónoma, 1980.
Ruptura y mímesis (Aproximación a la joven poesía sevillana), prólogo y selección de J. A. Moreno Jurado, Sevilla, Deleg. de la Juventud del Excmo. Ayuntamiento, 1982.
Odysseas Elytis. Estudio y Antología, Madrid, Ed. Júcar, Col. Los Poetas, número 46, 1982.
Antología de la Poesía Neohelénica. La Generación de 1930, prólogo y traducción de J. A. Moreno Jurado, Barcelona, Ed. Los Libros de la Frontera, 1987.
Yorgos Seferis, Estudio y Antología, Madrid, Ed. Júcar, Col. Los Poetas, número 72, 1988.
Diálogo sobre la poesía y otros ensayos, Yorgos Seferis, traducción, prólogo y notas de J. A. Moreno Jurado, Madrid Ed. Júcar, Serie Mayor, núm. 19, 1989.
Crónica de una década, Odysseas Elytis, traducción, prólogo y notas de J. A. Moreno Jurado, Córdoba, Ed. Cultura y Progreso, Col. Paralelo 38, 1989.
Antología General, Odysseas Elytis, traducción, prólogo y notas de J. A. Moreno Jurado, Madrid, Alianza Tres, n.º 239, 1989.
María Nefeli, Odysseas Elytis, traducción y notas de J. A. Moreno Jurado, Madrid, Ed. Hiperión, 1990.
Antología General de la Poesía Andaluza, en colaboración con Manuel Jurado López, 4 volúmenes, Sevilla, Padilla Libros, vols. I, II y III, 1991; vol. IV en prensa.
Antología de la Poesía Neohelénica (La Generación de 1940), traducción, prólogo y notas de J. A. Moreno Jurado, Sevilla, Publicaciones de la Universidad, n.º 129, 1991.
Aristóteles. Poética, trad. prólogo y notas de J. A. Moreno Jurado, Sevilla, Padilla Libros, 1993.
Sófocles. Áyax, traducción y prólogo de J. A. Moreno Jurado, Sevilla, Padilla Libros, 1993.
Vida de Alejandro Magno, Anónimo, prólogo y traducción de J. A. Moreno Jurado, Sevilla, Padilla Libros, 1994.
Platón. Apología de Sócrates, seguida de la Defensa de Sócrates ante los jueces de Jenofonte, traduc. y prólogo de J. A. Moreno Jurado, Sevilla, Padilla Libros, 1994.
Aristófanes. Lisístrata, traducción, prólogo y notas de J. A. Moreno Jurado, Sevilla, Padilla Libros, 1994.
Lívistro y Rodamna, poema caballeresco bizantino, traducción y prólogo de J. A. Moreno Jurado, Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1994.
Aquileida, poema anónimo bizantino, edición, traducción y prólogo de J. A. Moreno Jurado, Madrid, Ed. Clásicas, 1994.
Florio y Blancaflor, poema caballeresco bizantino, prólogo y traducción de J. A. Moreno Jurado, Sevilla, Padilla Libros, 1996.
Rodante y Dosicles, de Teodoro Pródromos, prólogo y traducción de J. A. Moreno Jurado, Madrid, Ed. Clásicas, 1996.
Sobre la ternura, Kostas E. Tsirópulos, traducción de J. A. Moreno Jurado, Sevilla, Padilla Libros, 1997.
Los tercetos a España, de N. Kazantzakis, traducción de J. A. Moreno Jurado, Huelva, La Placeta, n.º 3, 1997.
Paseos por Sevilla, Kostas Uranis, traducción de J. A. Moreno Jurado, Sevilla, Padilla Libros, 1998.
Antología de la poesía neohelénica. Desde mediados del siglo XI hasta nuestros días, traducción, selección y prólogo de J. A. Moreno Jurado, Madrid, Ed. Clásicas, 1998.
Anotaciones sobre Himnografía bizantina, Sevilla, Padilla Libros, 1998.
Imberio y Margarona y Véltandro y Chrisantza, dos novelas de caballería bizantinas, prólogo y traducción de J. A. Moreno Jurado, Madrid, Editorial Gredos, 1998.
Himno Akáthisto, prólogo y traducción de J. A. Moreno Jurado, Sevilla, Padilla Libros, 1998.
Cantar de los cantares, Salomón, prólogo y traducción de J. A. Moreno Jurado, Sevilla, Padilla Libros, 1999.
Poesía chipriota del s. XVI. Petrarquismo, prólogo y traducción de J. A. Moreno Jurado, Málaga, Excma. Diputación, 2002.
Erotócritos, prólogo y traducción de J. A. Moreno Jurado, Madrid, Editorial Gredos, 2004.
La poesía neohelénica del siglo XIX, selección, prólogo y traducción de J. A. Moreno Jurado, en prensa.
Odas de Andreas Kalvos, prólogo y traducción de J. A. Moreno Jurado, edición digital del Centro de Estudios Bizantinos, Neohelénicos y Chipriotas, Granada.
Evangelio de Tomás, traducción de José Antonio Moreno Jurado, Sevilla, Padilla libros, 2016.
De Bizancio a la Grecia contemporánea. Estudios sobre literatura griega, Granada, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, 2017.
Inmensa luz negra, Takis Sinópulos, selección, traducción e introducción, Sevilla, Ed. Renacimiento, 2018.
Lo roto es más persistente, Yanis Patilis, selección y traducción, Sevilla, Ed. Renacimiento, 2018.
Ρίμες, Γουστάβο Αδόλφο Μπέκκερ, traducción y prólogo de José Antonio Moreno Jurado, Atenas, Ed. Parusía, 2019.
Ρίμες, Γουστάβο Αδόλφο Μπέκκερ, traducción y prólogo de José Antonio Moreno Jurado, Atenas, Ed. Hécate Ars Poetica, 2019.
17+1 Poemas, Zosi Zografidu, traducción de José Antonio Moreno Jurado, Padilla Libros, Sevilla, Serie Mínima, 2019.
Tinta la luz, Stavros Guirguenis, traducción de José Antonio Moreno Jurado, Padilla Libros, Sevilla, Το Φωτόδενδρο 1, 2019.
Mitos menores, Stelios Karayanis, traducción de José Antonio Moreno Jurado, Padilla Libros, Sevilla, Το Φωτόδενδρο 2, 2019.
Los caminos de Faittós Xanthos Maidás, traducción de José Antonio Moreno Jurado, Padilla Libros, Sevilla, Το Φωτόδενδρο, 3, 2019.
Acepciones de la mirada, Iró Nikopulu, traducción de José Antonio Moreno Jurado, Padilla Libros, Sevilla, Το Φωτόδενδρο, 4, 2019.
Sinfonía insonora, Melita Toka-Karajaliu, traducción de José Antonio moreno Jurado, Padilla Libros, Sevilla, Το Φωτόδενδρο, 5, 2020.
El piloto del infinito, Tolis Nikiforu, traducción de José Antonio Moreno Jurado, Padilla Libros, Sevilla, Το Φωτόδενδρο, 6, 2020.
Antígona siempre olvida algo cuando se va, traducción de José Antonio Moreno Jurado, Padilla Libros, Sevilla, Το Φωτόδενδρο, 7, 2020.
Mi patria temerosa, Yorgos Markópulos, traducción de José Antonio Moreno Jurado, Padilla Libros, Sevilla, Το Φωτόδενδρο, 8, 2021.
Cuerpo a cuerpo, Sotirios Pastakas, traducción de José Antonio Moreno Jurado, Padilla Libros, Sevilla, Το Φωτόδενδρο, 9, 2021


Έτος γέννησης:  1946
Τόπος γέννησης:  Σεβίλλη Ισπανία
Διακρίσεις: 

Του απονεμήθηκε το Βραβείο Αδονάις Ποίησης, το 1973, και το Διεθνές Βραβειο Χουάν Ραμόν Χιμένεζ το 1985. Το 2019, έγινε Επίτιμο Μέλος της Εταιρίας Λογοτεχνών της Θεσσαλονίκης (ΕΛΘ) και Επίτιμο Μἐλος του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής της Κύπρου (Ο.Λ.Κ.) στις 4 Απριλίου του 2020. Από τις 20 Ιουνίου του 2021 είναι αντιπιστέλλον μέλος της Εταιρίας  Συνγραφέων (Ε.Σ.) της Ελλάδας