ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΥΣΑ


ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΥΣΑ

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου τελείωσε τις γυμνασιακές της σπουδές στο Αβερώφειο Γυμνάσιο.
Σπούδασε με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ως υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Μεσογειακών Σπουδών του Aix-en-Provence και ως υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών μετεκπαιδεύτηκε στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας.
Διπλωματούχος του Corso di Perfezionamento του Πανεπιστημίου της Πάντοβας και πτυχιούχος της Σχολής Παλαιογραφίας, Αρχειονομίας και Διπλωματικής των Κρατικών Αρχείων της Βενετίας.Ερευνήτρια του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (1969-1979).
Διευθύντρια του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (1980- 1994).
Ειδική Επιστήμων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, διδακτικά αντικείμενα: Βυζαντινή Ιστορία και Ιστορία της λατινοκρατίας στον ελληνικό χώρο (1977-1982).
Καθηγήτρια της Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1982- 1994). Διετέλεσε Διευθύντρια του Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας, καθώς και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο.
Fellow του Dumbarton Oaks Centre for Byzantine Studies, Washington (1987)
Καθηγήτρια Ιστορίας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1995-.
Το 1998 εξελέγη από την Ακαδημία Αθηνών Διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας.
Τον Οκτώβριο του 2005, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, έδωσε διαλέξεις και σεμινάρια στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια του Princeton, Rutgers, Berkeley California και Mary Washington.

Είναι μέλος ελληνικών και ξένων επιστημονικών συλλόγων και εταιρειών, ξένος εταίρος του Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, αντεπιστέλλον μέλος του Ateneo Veneto, ξένος εταίρος της Deputazione di Storia Patria per le Venezie, αντεπιστέλλον μέλος του Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici "Bruno Lavagnini", επίτιμο μέλος της Ρωσικής Ένωσης των Μεσαιωνολόγων (Associetas Historicorum Russorum Medii Aevi), μέλος της Societe Internationale des Historiens de la Mediterranee, μέλος της διεθνούς συντακτικής επιτροπής του περ. Mediterranean Historical Review, μέλος της Διεθνούς Επιτροπής του Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini (Prato) κ.ά.

Έλαβε μέρος σε πολυάριθμα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και διοργάνωσε διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις, ημερίδες και συμπόσια.

Μετά από σχετικές προσκλήσεις, έδωσε διαλέξεις και σεμιναριακά μαθήματα σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (College de France, πανεπιστήμια Σορβόννης, Γενεύης, Association Jean Gabriel Eynard, Μπολόνιας, Βαρκελώνης, Μαδρίτης, Βαρσοβίας, Μόσχας, Perth Αυστραλίας, Ραβέννας, Fondazione Flaminia Ραβέννας, Τορίνου, Bερόνας κ.ά.).

Έχει πραγματοποιήσει με την ιδιότητα της ερευνήτριας και της Διευθύντριας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ερευνητικές αποστολές σε αρχεία της Ιταλίας, στα αρχεία της Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου της Πάτμου, της Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων, στα αρχεία της Κέρκυρας, των Κυθήρων και των πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων.

 Πληροφορίες: 
Όνομα:  ΧΡΥΣΑ
Επίθετο:  ΜΑΛΤΕΖΟΥ
Εργογραφία: 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε δύο κύρια θέματα : α) στη βενετική περίοδο της ελληνικής ιστορίας : σχέσεις του Ελληνισμού με τη Δύση κατά τη διάρκεια της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου (φραγκοκρατούμενος και βενετοκρατούμενος ελληνισμός) ? β) στις αρχειακές, παλαιογραφικές και διπλωματικές έρευνες. Με βάση ανέκδοτο και άγνωστο τις περισσότερες φορές αρχειακό υλικό που έχει εντοπίσει στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες, ειδικότερα της Βενετίας, μελετά τα προβλήματα της εγκατάστασης των Ευρωπαίων στον μεσογειακό χώρο και τις σχέσεις που διαμορφώθηκαν ανάμεσα στο ελληνικό και το ξένο στοιχείο (αμοιβαίες επιδράσεις, πολιτισμικές ανταλλαγές) κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Η έρευνα εξάλλου στις πρωτογενείς αρχειακές πηγές που σώζονται σε μοναστηριακές συλλογές, βιβλιοθήκες και αρχεία τόσο του ελληνικού χώρου όσο και του εξωτερικού την οδήγησε στη συστηματική ταξινόμηση, καταλογογράφηση, έκδοση και αξιοποίηση αρχειακών τεκμηρίων.

Έχει συγγράψει περισσότερες από 100 μελέτες που αφορούν την ιστορία των Ελλήνων στη διάρκεια της λατινοκρατίας, διερευνώντας ποικίλες όψεις των σχέσεων μεταξύ του μεταβυζαντινού κόσμου και της Βενετίας.

Σημειώνονται ενδεικτικά οι ακόλουθοι τίτλοι αυτοτελών βιβλίων :
* Ο θεσμός του εν Κωνσταντινουπόλει Βενετού βαΐλου (1268 - 1453), Αθήνα 1970.
* Η Βενετία των Ελλήνων, Αθήνα 1999.
* Χαρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, Βενετία 2000.
* ire debeas in rettorem Caneae. Η εντολή του δόγη Βενετίας προς τον ρέκτορα
Χανίων 1589, έκδοση, Βενετία 2002.
* "Stradioti" : Οι προστάτες των συνόρων, Αθήνα 2003.
* ’ννα Παλαιολογίνα Νοταρά. Μια τραγική μορφή ανάμεσα στον βυζαντινό και τον
νέο ελληνικό κόσμο, Βενετία 2004.
* Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Πενήντα
χρόνια επιστημονικής διαδρομής, 1955-2005, κείμενο, επιμέλεια Χρύσα Μαλτέζου,
Βενετία 2005.
* Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Οδηγός
του Αρχείου, Βενετία -Αθήνα 2008.


Διεύθυνση: 

Istituto Ellenico di Studi Bizantini
e Postbizantini di Venezia
Castello 3412 - 30122 Venezia
ITALIA


Έτος γέννησης:  1941
Τόπος γέννησης:  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Διακρίσεις: 

Το 1982 τιμήθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για τη συμβολή της στη διάσωση και επιστημονική εκμετάλλευση τoυ Ιστορικού Αρχείoυ των Κυθήρων.

Το 2003 τιμήθηκε για την επιστημονική προσφορά της από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος Τιμής.

To 2006 υπό τη διεύθυνσή της Eλληνικό Iνστιτούτο Bενετίας τιμήθηκε με το Διεθνές Bραβείο Ωνάση.

Tο 2007 τιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο τEς Mπολόνιας (έδρα Pαβέννα) με το βραβείο Dante Aligheri για την προσφορά της στη συντήρηση και ανάδειξη των πολιτισμικών αγαθών του ελληνισμού στη Bενετία.


E-mail:  info@institutoellenico.orgI
Website:  www.institutoellenico.org