ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ


ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητής, Γυμνασιάρχης, Σχολικός Σύμβουλος στη Μέση Εκπαίδευση

 Πληροφορίες: 
Όνομα:  ΛΟΥΚΑΣ
Επίθετο:  ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ
Εργογραφία: 

Ποίηση

Σχηματοποίηση, Αθήνα 1962
Σχηματοποίηση Β΄, Αθήνα 1963
Ανάβαση στη Φτερόλακα, Ερμής 1975
Παραλλαγές σε ξένα θέματα, Κέδρος 1977
Νέα Ποιήματα, Δόμος 1996

Πεζογραφία

Το βουνό (νουβέλα), Εστία 1982
Για τα μαύρα μάτια (διηγήματα), Νεφέλη 1994
Το βουνό (αφήγημα), Εστία 2004

Δοκίμια

Μετά τα φιλολογικά, Καστανιώτης 1984
Η άλλη όψη, Λωτός 1990
Ανθρώπους και κτήνη, Νεφέλη 1993

Μεταφράσεις

Πλάτωνος Ίων, Καστανιώτης 1983
Πλουτάρχου, Βίοι παράλληλοι, Τομ. Α΄, Β΄, Γ΄, Νεφέλη 1991


Διεύθυνση: 

Ζέφυρων 6,
153 42 Αγ. Παρασκευή


Έτος γέννησης:  1929-2019
Τόπος γέννησης:  Πολύδροσο Φωκίδας