ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ


ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ (Βιντεοσκόπηση Χρήστος Κούκης)

 Πληροφορίες: 
Όνομα:  ΟΛΥΜΠΙΑ
Επίθετο:  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
Διεύθυνση: 

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
854 00 ΛΕΡΟΣ


Τόπος γέννησης:  Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)