Διαδικασία εισδοχήςΔιαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισδοχή νέου μέλους στην Εταιρεία Συγγραφέων 

Υποβολή αίτησης γίνεται εφ’ όσον έχει περάσει μια πενταετία από τη δημοσίευση του πρώτου λογοτεχνικού έργου του υποψηφίου. Υποβάλλονται:

1)    Μια αίτηση με όλα τα στοιχεία του υποψηφίου μέλους (διεύθυνση, αρ. τηλ. κ.λπ.).
2)    Ένα αντίτυπο από κάθε έργο του, καθώς και στοιχεία για την πνευματική του παρουσία (βιβλιοκρισίες κ.λπ) που θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών για ανάγνωση στα γραφεία της Εταιρείας (κατόπιν σχετικής συνεννόησης).
3)    Εισήγηση ενός ενεργού μέλους της Εταιρείας Συγγραφέων, η οποία θα παρουσιάζει το έργο του υποψηφίου μέλους και την προσφορά του στα γράμματα. Η εισήγηση αυτή πρέπει να υπογράφεται και από άλλα 6 ενεργά μέλη της Εταιρείας Συγγραφέων. Συνολικά, δηλαδή, 7 υπογραφές (που μπορούν να επιβεβαιωθούν ηλεκτρονικά).
4)    Η αίτηση του υποψηφίου μέλους εξετάζεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Συγγραφέων, η οποία συγκαλείται κάθε χρόνο προς το τέλος της άνοιξης. Σε μυστική ψηφοφορία για την εισδοχή νέων μελών, ο υποψήφιος πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να συγκεντρώσει το 55% συν μία των ψήφων.
 
Σε περίπτωση που θέλει να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα υποψήφιος που δεν συγκέντρωσε επαρκή αριθμό ψήφων, οφείλει να υποβάλει προς κρίσιν νέο βιβλίο ή νέο σημαντικό δημοσίευμα. 

  • H διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισδοχή νέου μέλους στην Εταιρεία Συγγραφέων λήγει στις 15 Δεκεμβρίου. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να έχουν στείλει στα γραφεία της Εταιρείας όσα προβλέπονται πριν από το τέλος Νοεμβρίου.

 

* ΑΡΘΡΟ 4

Η Εταιρεία έχει μέλη τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει στην ελληνική γλώσσα ποιήματα, πεζογραφήματα, δοκίμια και μελέτες για τη λογοτεχνία ή λογοτεχνικές μεταφράσεις, που με την ποιότητά τους συμβάλλουν στην προαγωγή του ελληνικού λόγου.
β) Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού με τα προσόντα των τακτικών μελών, ή αλλοδαποί συγγραφείς, αν έχουν δημοσιεύσει μελέτες, μεταφράσεις, άρθρα κ.λπ., που συντείνουν στην προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας.
γ) Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες ή αλλοδαποί συγγραφείς που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες προς την κατεύθυνση των σκοπών της Εταιρείας, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.