Διαδικασία εισδοχήςΓια την εισδοχή νέων μελών, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1)    Ο συγγραφέας που επιθυμεί να γίνει τακτικό μέλος της Εταιρείας και αποδέχεται το καταστατικό της μπορεί να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετική αίτηση, εφόσον έχει δημοσιεύσεις που εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες του άρθρου 4* και έχουν περάσει τουλάχιστον πέντε χρόνια από την πρώτη του δημοσίευση.

2)    Την αίτηση του υποψηφίου μέλους, και μία εισήγηση ενός ενεργού μέλους της Εταιρείας Συγγραφέων, η οποία θα η οποία θα παρουσιάζει το έργο του υποψηφίου μέλους και την προσφορά του στα γράμματα, με παράθεση δημοσιευμάτων και αναφορά σε κριτικές και στοιχεία για την πνευματική του παρουσία γενικά.   Η εισήγηση αυτή πρέπει να υπογράφεται και από άλλα 6 ενεργά μέλη της Εταιρείας Συγγραφέων. Συνολικά δηλαδή, 7 υπογραφές.

Οι 6 πρόσθετες υπογραφές θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με το ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονική επιστολή κάθε μέλους που υπογράφει.

3. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

4.  Το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις, φέρνει την αίτηση στην προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση.

5)   Στη Γενική Συνέλευση, με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακεφαλαιώνονται για κάθε υποψήφιο χωριστά οι αιτιολογημένες εκθέσεις, όπως επίσης και οι ενδεχόμενες γραπτές αντιρρήσεις, και αναφέρονται τα ονόματα των μελών που τις συνέταξαν και τις προσυπογράφουν. Αμέσως κατόπιν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί των αιτήσεων με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία τουλάχιστον 55% των παρόντων μελών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πρωινές ώρες, στο τηλέφωνο 210-8231890. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία εισδοχής νέων μελών, καθώς και για τα μέλη της εταιρείας, τις δραστηριότητές της, κλπ, επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας στο διαδίκτυο www.authors.gr .