BADENAS DELA PENIA PEDRO


BADENAS DELA PENIA PEDRO

Ο Πέδρο Μπάδενας δε λα Πένια, ειδικός σε θέματα Βυζαντινού και μετα-Βυζαντινού πολιτισμού, είναι ο συγγραφέας ενός έργου αναφοράς για τη μετάφραση από τα ελληνικά στα ισπανικά («La transcripción del griego moderno al español»), ενώ το 1994 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης της Ισπανίας για τη μετάφραση του μεσαιωνικού μυθιστορήματος Βαρλαάμ και Ιωάσαφ.
Γνωστός στη χώρα μας και από την επιτυχημένη θητεία του ως διευθυντής του Ινστιτούτου Θερβάντες στην Αθήνα, αλλά και ως μορφωτικός ακόλουθος της Ισπανίας στην Ελλάδα, ο Πέδρο Μπάδενας έχει μεταφράσει στα ισπανικά τα Άπαντα του Καβάφη, Σεφέρη, Ελύτη Ρίτσο κ.ά., αλλά και κλασικούς (Αισχύλο, Πίνδαρο, Αίσωπο και Μένανδρο).
Καθηγητής στο Κέντρο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Συμβουλίου Επιστημονικής Έρευνας της Ισπανίας, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης της χώρας του, ο Πέδρο Μπάδενας συνέβαλε επίσης στη σπουδή της ελληνικής γραμματείας με την ίδρυση του περιοδικού Eρύθεια, που είναι αφιερωμένο στη μελέτη του βυζαντινού και του νεότερου ελληνικού πολιτισμού, καθώς και με τη σειρά Νέα Ρώμη (40 τεύχη μέχρι τώρα) που προβάλλει μελέτες για βυζαντινά, μεταβυζαντινά, λατινικά και γενικότερα ανθρωπιστικά θέματα.

 Πληροφορίες: 
Όνομα:  PEDRO
Επίθετο:  BADENAS DELA PENIA
Εργογραφία: 

2013-2015

« ¿‘Helenos’ o ‘Griegos’? Autorrepresentación nacional en los albores de la Independencia de Grecia y en el siglo XII bizantino » en Actas del XIV Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Barcelona, julio 2015 (υπό έκδοση).

« La construcción ideológica del Helenismo » Conferencia en el Curso de Postgrado Vigencia de las Humanidades en el mundo actual en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo del CSIC, Madrid, abril 2015.

El viaje allende los tres mares de Afanasi Nikitin (1466-1472), edición crítica del original en antiguo ruso, traducción española, y comentario, vol. 43 de Nueva Roma, CSIC, Madrid 2015 (en prensa).

« El cuerpo clásico y la tradición cristiana » en Dioses, héroes y atletas. La imagen del cuerpo en la Grecia antigua, Catálogo de la exposición, Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares, 2015, pp. 237-250.

«Πειρατές και δούλοι ή αιχμάλωτοι. Οι Έλληνες και η θάλασσα στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας», Πρακτικά του 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον Ελληνικό κόσμο, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2014, τόμος Ε´, Κ. Δημάδης (επιμ.), Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα 2015, σελ. 273-284.

«La rédaction byzantine de ‘Barlaam et Josaphat, considérations sur la paternité et la composition», en C. Cordoni-M.Meyer (eds.), Barlaam und Josaphat. Neue Perspektiven auf ein europäisches Phänomen. Berlin, De Gruyter, 2015, pp. 1-19.

«Anónimo ruso sobre el viaje de Isidoro de Kíev al Concilio de Florencia», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 35 (2014) 251-300.

«Lengua eclesiástica / lengua vernácula en el espacio griego ortodoxo» en A. Martínez Fernández et al., (eds.), Ágalma. Homenaje a Manuel García Teijeiro, Valladolid, Ediciones de la Universidad de Valladolid, 2014, pp. 91-102.

«Lenguas de traducción y lenguas vivas en el Penteuco de Constantinopla» en A. Musco et al. (eds.) Coexistence and Cooperation in the Middle Ages, Palermo, Officina di Studi Medievali, 2014, pp. 3-24.

« Las Antigüedades y el imaginario nacional griego » en P. Bádenas et al. (eds.) Per speculum in aenigmate. Miradas sobre la Antigüedad, Madrid, Anejos y Estudios de Erytheia. Estudios y Textos 7, ACHH, Madrid, 2014, pp. 529-534.

« Las traducciones en ladino y en judeo-griego del “Canto del Mar Rojo” (Éx. 15) en el Pentateuco de Constantinopla (1547) », Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 34 (2013) 121-159.

« Bizancio como centro de distribución del conocimiento hacia Oriente y Occidente, China y Bizancio », en L. Balaguer-Núñez et al. (eds.), Asia, Europa y el Mediterráneo: ciencia, tecnología y circulación del conocimiento. Pubicacions de la Residència d’Investigadors, CSIC-Generalitat de Catalunya, 2013, pp. 19-30.

«El diálogo cristiano-musulmán del arzobispo Gregorio Palamás durante su cautiverio en la Nicea otomana», en J. Martínez Gázquez y J. V. Tolan (eds.), Ritus infidelium. Miradas interconfesionales sobre las prácticas religiosas en la Edad Media, Collection de la Casa de Velázquez (138), Madrid, 2013, pp. 151-161.

«De Bagdad a Toledo. Traducción y transferencia del saber en la Edad Media», en G. Vespignani (ed.), Studi offerti ad Antonio Carile, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2013, pp. 537 – 548 


Διακρίσεις: 

Έχει τιμηθεί με το Βραβείο «Διδώ Σωτηρίου» της Εταιρειας Συγγραφέων.