ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ


11/02/17

Ύστερα από πειραματισμούς και δοκιμές αρκετών χρόνων, τον Αύγουστο του 2016 ιδρύθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: Αρχειακά τεκμήρια & Τύπος» (ΕΑΤΤ) (ΦΕΚ 27071/12-8-2016).

Το ΕΑΤΤ καλύπτει στην Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος α) ερευνητικές ανάγκες σε θέματα νεοελληνικής και συγκριτικής φιλολογίας σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο, β) διδακτικές ανάγκες του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και στους δύο κύκλους, γ) διεπιστημονικές συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το ΕΑΤΤ δεν συνιστά αποθετήριο αρχειακού υλικού, αλλά μια δραστηριότητα ενταγμένη σε πλαίσιο ακαδημαϊκό, η οποία στοχεύει στη σύνδεση του αρχειακού υλικού και του Τύπου με την έρευνα και τη διδασκαλία. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΑΤΤ έχει στόχο τη μελέτη αρχείων λογοτεχνών ή πολιτισμικών φορέων με αναγνωρισμένη πορεία και σημαντική προσφορά στη λογοτεχνία, καθώς και του Τύπου σε σχέση με τη λογοτεχνία. Στόχος είναι η έρευνα και η παραγωγή γνώσης σε επίπεδο μεταπτυχιακό, ώστε να καλυφθούν ποικίλα κενά της νεοελληνικής και της συγκριτικής φιλολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, η συστηματική μελέτη αρχειακού υλικού και του περιοδικού τύπου θα επιτρέψει τη συμπλήρωση κενών της νεοελληνικής φιλολογίας και θα δρομολογήσει την επεξεργασία εκδόσεων του έργου συγγραφέων, τη μελέτη του υλικού αναφοράς έργων που συζητήθηκαν εκτενώς από την κριτική, εκδόσεις αλληλογραφίας μεταξύ λογοτεχνών, έτσι ώστε να φωτισθούν προσωπικότητες, εποχές, σχέσεις και γεγονότα, κ.ο.κ.

Το ΕΑΤΤ συνεργάζεται με την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) με στόχο την έκδοση ειδικών τόμων και τευχών και την κατάρτιση βάσεων δεδεομένων. Επιπλέον, σκοπεύει την αξιοποίηση του αρχειακού υλικού και του Τύπου μέσω της εκπόνησης διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών, διοργάνωσης συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς και διαλέξεων από προσκεκλημένους επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 

Το ΕΑΤΤ στεγάζεται σε χώρους του Τμήματος Φιλολογίας, ενώ το αρχειακό υλικό φυλάσσεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ΒΚΠ.

 

Το ΕΑΤΤ δέχεται δωρεές προσωπικών βιβλιοθηκών και αρχείων λογοτεχνών ή την εκχώρηση του δικαιώματος μελέτης σαρωμένου αρχειακού υλικού. Πρόσφατα, το ΕΑΤΤ απέκτησε τη βιβλιοθήκη του Θανάση Βαλτινού, αποτελούμενη από περίπου 4.000 τόμους. Στις 17 & 18 Μαϊου η Ειδίκευση Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας διοργάνωσε Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Θανάσης Βαλτινός: το τέλος τη αφήγησης;», ενώ αναμένεται η έκδοση των Πρακτικών του συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  http://eatt.philology.upatras.gr/

Δείτε επίσης


Ανθολογία της Εταιρείας Συγγραφέων GREEK WRITERS TODAY

Ανθολογία της Εταιρείας Συγγραφέων GREEK WRITERS TODAY

11/11/22
Η μεγάλη ανθολογία της Εταιρείας Συγγραφέων   κυκλοφορεί σε e-book σε όλο τον κόσμο από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ. Ένας τόμος 850 ηλεκτρονικών σελίδων.Πάνω από 200 ποιητές
Wayfarers

Wayfarers

27/05/17
Το Σάββατο 27 Μαϊου πρωτοπαρουσιάζεται στη Ρόδο, στις 19.00, στο Ίδρυμα Σταματίου, το πολύγλωσσο βιβλίο Wayfarers (=οδοιπόροι) σε επιμέλεια του Gino Leineweber, προέδρου του Συμβουλίου