Σκοποί και στόχοιΟ γενικός στόχος της Εταιρείας Συγγραφέων είναι να ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των μελών της σε όλη την ελληνική επικράτεια και να υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης.

Ειδικότερα, στόχοι της Εταιρείας είναι:

  • Να υποστηρίζει και να διευρύνει τα δημιουργικά και επαγγελματικά συμφέροντα των Ελλήνων συγγραφέων.Να εκπροσωπεί τα μέλη, όσον αφορά τα συμφέροντά τους, στις σχέσεις τους με την Ελληνική Κυβέρνηση καθώς και στα αντίστοιχα θεσμικά όργανα.
  • Να διαπραγματεύεται και να κλείνει συμφωνίες με την Κυβέρνηση, τους Εκδότες και τις Οργανώσεις τους, ώστε να προωθεί τόσο τους όρους της συγγραφικής δημιουργίας όσο και την κοινωνική θέση και ασφάλιση των συγγραφέων.
  • Να παρέχει στα μέλη της πληροφορίες που αφορούν τους συγγραφείς, τους μεταφραστές, και τους κριτικούς, μέσα από την ιστοσελίδα της, καθώς και μέσα από συναφείς εκδόσεις.
  • Να προωθεί την παρουσία των μελών σε άλλα σωματεία, πολιτιστικούς οργανισμούς και θεσμικούς φορείς σε όλη την χώρα.
  • Να διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις τοπικής και διεθνούς εμβέλειας, συναντήσεις, ημερίδες, σεμινάρια κ.λπ.
  • Να συνεργάζεται με τους αντίστοιχους οργανισμούς, σωματεία κ.λπ. στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο στη βάση κοινών στόχων και δραστηριοτήτων, όπως π.χ. με: το European Writers' Congress, το Conseil Europeen des Associations de Traducteurs Litteraires, το International Parliament of Writers, το International Network for Cultural Diversity, το Three Seas Writers and Translators Council κ.λπ.
  • Να προωθεί την Ελληνική Λογοτεχνία στο εξωτερικό.