Σωτήρη Δημητρίου, ΜΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΑΦΟΥ (απόσπασμα)


Σωτήρη Δημητρίου, ΜΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΑΦΟΥ (απόσπασμα)

Μια µεγάλη βεντάλια διηγηµάτων — απ’ την δυτική µεθόριο µέχρι την καρδιά της
µεγαλούπολης.
Οι ιστορίες ποικίλες — απ’ το ακραία αστείο µέχρι την δραµατική όψη της ζωής.
Μια τοιχογραφία ηρώων κατά κανόνα ηττηµένων απ’ τον εαυτό τους ή απ’ τις
συνθήκες.
Γίνεται όµως άνθρωπος να θεωρήσει εαυτόν νικητή;

Σ. Δ.

Ο Σωτήρης Δηµητρίου γεννήθηκε στη Θεσπρωτία το 1955.