Σε εξέλιξη οι βασικές προσκλήσεις του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη/Πολιτισμός


26/12/22
Σε εξέλιξη οι βασικές προσκλήσεις του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη/Πολιτισμός

Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας συνεχίζει την περιοδική ενημέρωση των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Φορέων μέσα από το παρόν Newsletter σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027 (Πολιτισμός). Ο στόχος μας είναι η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των φορέων και των επαγγελματιών του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.
Σε εξέλιξη η πρόσκληση για τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας 2023


Σε εξέλιξη βρίσκονται οι τρεις νέες προσκλήσεις των Σχεδίων Διακρατικής Συνεργασίας για το έτος 2023. Αναλυτικά:

  • Στα Σχέδια Μικρής Κλίμακας θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 φορείς από 3 διαφορετικές συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα χώρες. Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση φτάνει στα 200.000 €, τα οποία αντιστοιχούν στο 80% του συνολικού προϋπολογισμού του υπο χρηματοδότηση έργου.
  • Στα Σχέδια Μεσαίας Κλίμακας θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 5 φορείς από 5 διαφορετικές συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα χώρες. Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση φτάνει το 1.000.000 €, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του υπο χρηματοδότηση έργου.
  • Στα Σχέδια Μεγάλης Κλίμακας θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 10 φορείς από 10 διαφορετικές συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα χώρες. Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση φτάνει τα 2.000.000 €, τα οποία αντιστοιχούν στο 60% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό χρηματοδότηση έργου.

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τις οριζόντιες προτεραιότητες της πρόσκλησης και συγκεκριμένα τόσο (1) με την συμπεριληπτικότητα, τη διαφορετικότητα και την ισότητα των φύλων όσο και (2) τη βιωσιμότητα και τη φιλική προς το περιβάλλον και πράσινη πολιτική.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 60.076.809 ευρώ που κατανέμεται ως εξής: Για τα Μικρής Κλίμακας θα δοθούν 21.026.883, για τα Μεσαίας Κλίμακας 21.026.883 και για τα Μεγάλης Κλίμακας 18.023.043 ευρώ.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 23 Φεβρουαρίου 2023, στις 17.00 (ώρα Βρυξελλών)
Περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα για την πρόσκληση θα βρείτε ΕΔΩ.


Μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου ανοιχτή η πρόσκληση για τη Λογοτεχνική Μετάφραση

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πρόσκληση για την Διακρατική Κυκλοφορία Κυκλοφορία Ευρωπαϊκών Λογοτεχνικών Έργων. Η πρόσκληση απευθύνεται σε εκδότες και φορείς με εκδοτική δραστηριότητα, με στόχο τη στήριξη (α) της μετάφρασης, (β) της έκδοσης, (γ) της κυκλοφορίας και (δ) της προώθησης λογοτεχνικών έργων.
Μεμονωμένοι οργανισμοί ή μέλη κοινοπραξιών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να χρηματοδοτηθεί η μετάφραση έργων μυθοπλασίας (μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα, ποίηση, κόμικς κ.α., σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), η μετάφραση αποσπασμάτων για την προώθηση της πώλησης των δικαιωμάτων μεταφρασμένων έργων, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις για την προώθηση των έργων αυτών, από μία επιλέξιμη γλώσσα του Προγράμματος σε μια άλλη επιλέξιμη γλώσσα.
Οι αιτούντες οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για:
  • έργα μικρής κλίμακας: Έργα που προτείνουν μετάφραση 5 έως και 10 διαφορετικών βιβλίων μπορούν να λάβουν έως και 100.000 ευρώ. Το ποσό της επιχορήγησης θα καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποσοστό χρηματοδότησης 60%.
  • έργα μεσαίας κλίμακας: Έργα που προτείνουν μετάφραση 11 έως 20 διαφορετικών βιβλίων μπορούν να λάβουν έως και 200.000 ευρώ. Το ποσό της επιχορήγησης θα καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποσοστό χρηματοδότησης 60%.
  • έργα μεγάλης κλίμακας: Έργα που προτείνουν μετάφραση τουλάχιστον 21 διαφορετικών βιβλίων μπορούν να λάβουν έως και 300.000 ευρώ. Το ποσό της επιχορήγησης θα καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποσοστό χρηματοδότησης 60%.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 21 Φεβρουαρίου 2023, στις 17.00 (ώρα Βρυξελλών).
Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Άλλες προσκλήσεις και δράσεις από το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη
Πρόσκληση για την Αρχιτεκτονική και το Δομημένο Περιβάλλον


Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών (call for tenders), με σκοπό τη διαμόρφωση ενός σχήματος ανταλλαγής τεχνογνωσίας (peer-learning) για τις πόλεις και τις περιφέρειες, ως προς την αρχιτεκτονική υψηλής ποιότητας και το δομημένο περιβάλλον.
Ο επιλεγμένος ανάδοχος θα οργανώσει μια δράση ανταλλαγής τεχνογνωσίας για να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν αρχές ποιότητας στο δομημένο περιβάλλον, με συντονισμό από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 30 Ιανουαρίου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

New European Bauhaus Prizes 2023

Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα New European Bauhaus Prizes 2023. Μετά τις επιτυχημένες δύο τελευταίες εκδόσεις που έλαβαν περισσότερες από 3.000 συμμετοχές από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ο διαγωνισμός του 2023 θα βραβεύσει 15 υποδειγματικές πρωτοβουλίες που συνδέουν τη βιωσιμότητα, την αισθητική και την ένταξη – τρεις βασικές αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus.
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, η φετινή έκδοση θα έχει ένα σκέλος που θα επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Για πρώτη φορά, θα υπάρξουν αιτήσεις από τα Δυτικά Βαλκάνια. Όπως και πέρυσι, θα υπάρχουν συγκεκριμένα βραβεία για άτομα κάτω των 30 ετών.
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 στις 19:00 CET (ώρα Βρυξελλών).
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Culture Moves Europe: Εγκρίθηκαν οι πρώτες μετακινήσεις για την κινητικότητα
Πρόσφατα εγκρίθηκαν οι πρώτες μετακινήσεις για την κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτισμού στο πλαίσιο της δράσης Culture Moves Europe.
Συνολικά, 176 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού θα μπορούν να ξεκινήσουν την υλοποίηση των έργων τους ταξιδεύοντας σε μία χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027.
Οι επιτυχημένες αιτήσεις προήλθαν από 26 χώρες του Προγράμματος, ιδίως από τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ουκρανία.
Οι δικαιούχοι επέλεξαν 29 χώρες προορισμού και οι πιο δημοφιλείς χώρες προορισμού κινητικότητας ήταν η Γερμανία, η Ισπανία, η Ισλανδία, η Ιταλία, η Φινλανδία και η Πορτογαλία. Ορισμένα έργα θα υλοποιηθούν, επίσης, στην Ουκρανία, Τυνησία και Σερβία.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.


ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαδικτυακό Σεμινάριο για τη δράση κινητικότητας Culture Moves Europe (14/12/2022)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο για τη δράση κινητικότητας καλλιτεχνών Culture Moves Europe, το οποίο διοργάνωσε το Γραφείο Δημιουργική Ελλάδας, στις 14 Δεκεμβρίου 2022.
Την παρουσίαση της δράσης έκανε η κ. Αντιγόνη Βατυλιώτη, εκ μέρους του Ινστιτούτου Goethe στις Βρυξέλλες, που είναι και ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης του έργου.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και project manager του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας/Πολιτισμός, κ. Ειρήνη Κομνηνού, παρουσίασε την πλατφόρμα της αίτησης, εστιάζοντας στις απαιτούμενες ενέργειες που θα πρέπει να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι για να είναι η αίτησή τους επιτυχημένη.
Περισσότερες πληροφορίες θα δείτε ΕΔΩ.

Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη με θέμα Πολιτισμός & Περιβάλλον (9/11/2022)

Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας (Πολιτισμός & MEDIA) διοργάνωσε συνέδριο με θέμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στα πλαίσια του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει φιλόδοξο νομοθετικό έργο σε διάφορους τομείς πολιτικής για την υλοποίηση των διεθνών δεσμεύσεών της ως προς την κλιματική αλλαγή.
Παράλληλα με αυτήν την προσπάθεια, οι πολιτιστικοί οργανισμοί έχουν μια δυναμική παρουσία και προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα με μεγάλη ταχύτητα, εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές και ξεκινούν νέες πρωτοβουλίες.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εκπρόσωποι διαφόρων πολιτιστικών φορέων της πόλης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους.
 

Συνάντηση δικτύου ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης στην Αττική (7/12/2022)


Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας παραβρέθηκε και παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις του κατά τη συνάντηση του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων πληροφόρησης στην Αττική, που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Συνδιοργάνωση της Ημερίδας για την Ηθική Παρενόχληση στον Εργασιακό Χώρο (mobbing) (15/11/2022)


Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διοικητικών Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανώτατων Σχολών Υπουργείου Πολιτισμού, συνδιοργάνωσαν μια μεγάλη και πετυχημένη Ημερίδα με θέμα την Ηθική Παρενόχληση στον Εργασιακό Χώρο (mobbing).
Από την πλευρά του Γραφείου κεντρική ομιλίτρια ήταν η Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και project manager του Γραφείου, κ. Ειρήνη Κομνηνού, η οποία εστίασε στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προγράμματος για την Ισότητα των Φύλων, εστιάζοντας στα σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν ως προς το εν λόγω θέμα στον χώρο του Πολιτισμού.

Συμμετοχή στο 11ο Forum των Πολιτιστικών Διαδρομών στα Χανιά (7/10/2022)


Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, συμμετείχε με ειδικό περίπτερο και ενημερωτικό υλικό για το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027 στο 11ο Ετήσιο Forum Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης / Cultural Routes of the Council of Europe στα Χανιά

Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας στο ΙΕΤΜ στο Βελιγράδι (29/9-1/10/2022)

Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας συμμετείχε στο συνέδριο IETM Belgrade Plenary Meeting 2022, 29.9.2022 έως 1.10.2022, με θέμα “Work Hard, Live Harder”.
 Εκεί, παραβρέθηκαν εκατοντάδες εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων από όλη την Ευρώπη. Κεντρικά θέματα του συνεδρίου ήταν ζητήματα όπως η διαμόρφωση ενός πολιτιστικού και καλλιτεχνικού project σε μια αγροτική περιοχή, οι νέες τάσεις στις παραστατικές τέχνες και ειδικά στο χορό, καθώς και η σύνδεση του πολιτισμού με το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη.
Ξεχωριστής σημασίας ήταν το εργαστήριο με θέμα “Creative Europe Workshop: Insight and In-depth”. Το εργαστήριο συνδιοργάνωσαν και παρουσίασαν από κοινού τα Γραφεία Δημιουργική Ευρώπη Σερβίας, Ελλάδας, Ολλανδίας, Σλοβακίας και Λετονίας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι η αίθουσα του εργαστηρίου ήταν γεμάτη και η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.


Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη σας εύχετε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Δείτε επίσης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ  ​Η ποίησις είναι ανάπτυξι στίλβοντος ποδηλάτου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ "​Η ποίησις είναι ανάπτυξι στίλβοντος ποδηλάτου"

05/03/20
Η ποίησις είναι ανάπτυξι στίλβοντος ποδηλάτου   ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ    Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και
Οι βραχείες λίστες για τα Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου

Οι βραχείες λίστες για τα Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου

28/11/16
Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε  τις βραχείες λίστες για τα Κρατικά Βραβεία Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου, Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου,