ΘΕΜΗΣ ΛΙΒΕΡΙΑΔΗΣ

Εύχομαι για το 2021  

Όλα τα κανάλια της τηλεόρασης να έχουν το εικοσιτετράωρο μόνο 3 δελτία ειδήσεων διάρκειας το πολύ 15΄λεπτών το κάθε ένα.
Ο ‘αγγελικά’ πλασμένος κόσμος  μας να συμπεριφέρεται και να εκφράζεται με βαθειά συνείδηση πως η ελευθερία του Ενός δεν πρέπει να περιορίζει την ελευθερία του Άλλου.

Θέμης  Λιβεριάδης

Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης
© Copyright 2015 Εταιρεία Συγγραφέων - Κοδριγκτώνος 8. 11257 Αθήνα. Τηλ.: 210.8231890, Fax: 210.8232543