Νέα μέλη της Εταιρείας Συγγραφέων

Νέα μέλη της Εταιρείας Συγγραφέων

Γενική Συνέλευση 2018

Στις εκλογές της 13ης Μαΐου 2018, που έγιναν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Συγγραφέων για την εισδοχή νέων μελών, αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέχτηκαν οι Eusebi Ayensa (Eουζέμπι Αγιένσα) και Νίκος Αλεξίου, και τακτικά μέλη οι Κώστας Βούλγαρης, Γιάννης Δούκας, Ισίδωρος Ζουργός, Έλσα ΚορνέτηΓιώργος Λίλλης, Έλενα Μαρούτσου, Τεύκρος Μιχαηλίδης, Κάλλια Παπαδάκη, Δημοσθένης Παπαμάρκος και Μαρία Φακίνου.

Επιστροφή
ΛΕΑ (Λογοτεχνία εν Αθήναις)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
© Copyright 2015 Εταιρεία Συγγραφέων - Κοδριγκτώνος 8. 11257 Αθήνα. Τηλ.: 210.8231890, Fax: 210.8232543