ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΓΟΥΡΕΛΗ

Τώρα που έπεσε ΧΙ σε αγκαλιά

ΧΙ στα φιλιά

 ας μπει το ΧΙ της ΕυΧής μου

 στην αρΧή μιας νέας επαφής 

το 2021  

Μαρία Λαγγουρέλη                                     

Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης
© Copyright 2015 Εταιρεία Συγγραφέων - Κοδριγκτώνος 8. 11257 Αθήνα. Τηλ.: 210.8231890, Fax: 210.8232543