ΛΙΑΝΑ ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ

Η Γέννηση

Ακόμη με τη μνήμη του νερού 
τον σχεδιάζεις,  ολόφωτο
την πρώτη ανθρώπινη μέρα του
αμβλύνεις τον πρωτόγονο τρόμο 
βάζοντας πρώτα τον αμνό 

σαν φάντασμα εκείνη, ανεπαίσθητο
θρύψαλο ύλης
υψώνεται έως την έκσταση
οι άλλες με μύρο αλείφουν το μωρό
το αίμα κρύβουν στους χιτώνες 

Και να η απόλυτη στιγμή
και να η αιώνια παρόρμηση
διαλέγεις να μείνεις άσημος εσύ
μες τους αιώνες

Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης
© Copyright 2015 Εταιρεία Συγγραφέων - Κοδριγκτώνος 8. 11257 Αθήνα. Τηλ.: 210.8231890, Fax: 210.8232543