Γιώργος Χουλιάρας

ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΞΟΡΚΙ ΘΥΜΑΜΑΙ

21 ευχές δεν φτάνουν, όταν 200 χρόνια θα έχουν συμπληρωθεί.
Περισσότεροι από 21 φίλοι χάθηκαν αυτό το δίσεκτο έτος.
Δεν είναι εμβόλιο το βόλι που το σημάδι στην καρδιά προσκαλεί.                                                                                                                

Δεν είναι υπερβολή το τραύμα που αφήνει κάθε βολή.
Οι ευχές αναδρομικά θέλουν να μεταλλάξουν το μέλλον.
Διατηρούν τις μαγικές ιδιότητες της εκφοράς του λόγου.
Ακόμη και σε κοινότοπες εκδοχές τους εμφανίζονται γενναιόδωρες.
Όλο και πιο μακριά εκτείνουν τη θεραπευτική τους ακτινοβολία.
Οι ευχές εκλύουν το πικρό μετάξι της γλώσσας από το κουκούλι
της απομόνωσης σε συνθήκες πανδημίας και εγκλεισμού.
 

ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΞΟΡΚΙ ΘΥΜΑΜΑΙ

Δεν είναι βάλσαμο η αρετή για τη ναυτία
δεν βελτιώνει τον καιρό
δεν συμμαζεύει το στομάχι
μονάχα ίσως τα γλυκάδια των ματιών
κρατά ανέπαφα όταν ολόκληρο 
κορμί βροντά στην άρμη

Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης
© Copyright 2015 Εταιρεία Συγγραφέων - Κοδριγκτώνος 8. 11257 Αθήνα. Τηλ.: 210.8231890, Fax: 210.8232543