Επιχορήγηση της μετάφρασης ελληνικών λογοτεχνικών βιβλίων.

Από το Ελληνικό Ίδρρυμα Πολιτισμού έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα επιχορήγησης της μετάφρασης ελληνικών λογοτεχνικών βιβλίων.

Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://greeklit.gr/el/

Επιστροφή
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ: Παγκράτης, Παππάς, Παστάκας, Πόθου, Ραπτόπουλος, Ρούβαλης
© Copyright 2015 Εταιρεία Συγγραφέων - Κοδριγκτώνος 8. 11257 Αθήνα. Τηλ.: 210.8231890, Fax: 210.8232543