ΕΛΕΝΑ ΝΟΥΣΙΑ

Ξεστρατισμένη λέξη

Όλες οι λέξεις είναι χαιρετισμοί
Σε γνωστές κι άγνωστες κατευθύνσεις
Κάποτε με ακολούθησε ένα δέντρο 
Κάποτε ακολούθησα ένα δέντρο
Προσπαθούσα να μην ακούσει τα βήματά μου
Γιατί τότε θα έχανε τη φωνή του
Και τι θα γινόμουν, τι θα γινόμασταν
Έμαθα να προχωρώ χωρίς τον εαυτό μου
Άνεμος άρπαξε συθέμελα το σπίτι
Πού το μετέφερε κανείς δεν ήξερε
Ίσως μάθω, αν θυμηθώ τ’ όνομα ενός παιχνιδιού
Στην προέκταση μιας συνείδησης όλων και κανενός
Κι αυτό πάει να πει ξεστρατισμένη λέξη

Αδημοσίευτο ποίημα

Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης
© Copyright 2015 Εταιρεία Συγγραφέων - Κοδριγκτώνος 8. 11257 Αθήνα. Τηλ.: 210.8231890, Fax: 210.8232543