ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΒΑΡΒΕΡΗ
22 ΜΑΪΟΥ 2014

Απονομή βραβείου Βαρβέρη 2014

Aπονομή του βραβείου Γιάννη Βαρβέρη

 [...]

© Copyright 2015 Εταιρεία Συγγραφέων - Κοδριγκτώνος 8. 11257 Αθήνα. Τηλ.: 210.8231890, Fax: 210.8232543